Fagstoff

Håndverkstjenesteloven

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Håndverkere   

Håndverkertjenesteloven  dreier seg om kjøp av håndverkstjenester. Det kan for eksempel være snekkerarbeid, rørleggertjenester, reparasjoner og vedlikehold av bolighus og bilmekanikertjenester.

Litt om loven

Loven gjelder når kjøperen er privatperson og selgeren driver næringsvirksomhet. En avtale om håndverkstjenester bør gjøres skriftlig ved hjelp av en  standardkontrakt.

En slik kontrakt inneholder opplysninger om oppdraget, pris, betalingsmåte og tidsfrister.

Mangler eller forsinkelser

De vanligste årsakene til uenighet er forsinkelser og mangler. Da må forbrukeren sende en reklamasjon og fylle ut et klagebrev. Det bør skje så snart som mulig og seinest to år etter at oppdraget er avsluttet. I spesielle tilfeller er fristen fem år.  

En sint dame som peker. Foto.