Oppgave: Arbeidsoppdrag

Overvåking på arbeidsplassen

Publisert: 05.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kameraovervåking

Oppgaven setter søkelyset på kontroll og overvåking på arbeidsplassen, hvilke konsekvenser det kan få, og hvilke lover og regler som gjelder.

Oppgave

  1. Ta utgangspunkt i Datatilsynets sjekkliste for kameraovervåking i fagteksten Personvern på arbeidsplassen. Drøft situasjonen på en arbeidsplass dere kjenner til, eller på skolen.
  2. Hvor langt skal en arbeidsgiver kunne gå i å kontrollere ansatte?

Sjekk her for mer informasjon

Oppgaven drøftes i grupper og/eller i klassen.

 

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for