Oppgave: Arbeidsoppdrag

Arbeidsmiljø og kjemikaliebruk

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kjemikaliesamling på verksted

På mange arbeidsplasser innen tekniske fag er det en utstrakt kjemikaliebruk. Kjemikaliene representerer en helserisiko – både i bruk og når vi skal håndtere dem som avfall.

Hvilke forholdsregler må vi ta når vi jobber med kjemikalier, og hvordan skal vi hindre disse i å gjøre skade på miljøet?

En mann med lakksprøyte sitter på huk ved siden av en bil.Brosjyren Kjemikalier i bilverksteder gir en kortfattet oversikt over kjemikalier og kjemisk helsefare.   

Her er en oversikt over gamle og nye faresymboler for kjemiske stoffer og stoffblandinger. 

 

 

 

 

Grønn hanske med stor rift på innsiden av hånda.En ødelagt hanske er dårligere enn ingen hanske. 

 

 

 

Orange skilt med svarte figurer.Dette symbolet betyr etsende. Stoff med slik merking kan ved kontakt føre til varig skade på hud, svelg eller øyne. 

 

 

 

Forslag til enkel avfallsplan. 

 

 

 

This node does not support insertion type thumbnail 

 

 

This node does not support insertion type thumbnail  

Arbeidsmiljø og kjemikaliebruk

I denne oppgaven skal vi se nærmere på hvordan vi skal forholde oss til farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Hvilke kjemikalier snakker vi om? Hvilken helserisiko representerer disse?

1. Kjemikalieoversikt og databladarkiv

Du har fått jobb som mekaniker i et firma som driver med kjøretøyreparasjon. Bruk eventuelt skoleverkstedet som arena. Skaff deg en oversikt over de kjemikaliene som er i bruk i virksomheten. Lag en oversikt over stoffer, kjemisk innhold, hva kjemikaliene brukes til, og om det foreligger en systematisk databladoversikt i bedriften.

Bruk gjerne oppsettet under som utgangspunkt.

Kjemikalie- navnKjemisk innhold
Bruks- område
Opp- bevaring
Datablad
     
     

 

2. Helserisiko og forholdsregler

Hvilken helserisiko foreligger ved bruken av kjemikaliene? Hvilke forholdsregler må tas i forbindelse med bruk?

 

Bruk gjerne oppsettet under som utgangspunkt.

KjemikalienavnHelserisikoForholdsregler
   
   

 

3. Håndtering av spesielt farlig avfall

Beskriv hvordan bedriften sørger for en forsvarlig håndtering av spesialavfall. Finnes det muligheter for å bruke kjemikaliene på nytt? Hva skjer med spesialavfallet etter at bedriften har kvittet seg med det? Undersøk håndteringen av spesialavfall i avfallssystemet!

4. Avfallsplan for bedriften

Gå sammen to og to og bruk informasjonen fra oppgavene over til å sette sammen en avfallsplan for den aktuelle bedriften. En avfallsplan skal inneholde en kortfattet oversikt over avfallstyper, håndteringsmåter og rutiner for å ta vare på ressurser og avfall. Bruk gjerne denne malen som utgangspunkt for planen. Husk at hvem som har ansvar for håndtering av avfall, også skal med i en avfallsplan.

5. Kjemikalier på avveier

Kjemikalier som kommer på avveier, kan føre til alvorlige problemer i naturen. Gå sammen i klassen eller i mindre grupper og drøft hvilke skader miljøgifter kan skape i naturen. Hva er en miljøgift? Hva er en næringskjede, og hvordan er denne bygget opp? Hvilke organismer er det som ofte er mest berørt av miljøgifter? Forklar mekanismene som ligger bak dette.

Relatert innhold

Generelt