Fagstoff

Hva er en prosess?

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Lærling i prosessfaget

Før vi ser nærmere på hvordan mekaniske og kjemiske prosesser utføres industrielt, må vi ha svar på ett viktig spørsmål: Hva menes egentlig med en «prosess»?

 

Hammer og spikerHammer og spiker
Opphavsmann: mrdisaster
 BakksagBakksag Borvinde.foto.Borvinde  

 

 

Produksjon av en Mercedes E-klasse fra start til slutt (video)

 

Hvordan Tesla Model S lages (video)

Tenk deg at du skal lage en fuglekasse. Du starter med noen plankebiter og en eske med spiker. Dette er råvarene dine. Deretter må du sage opp plankene i passende lengder, spikre dem sammen og bore et hull så fuglen kan komme inn og ut. Dette er prosessen. Sag, hammer og bor er hjelpemidlene du bruker, og til slutt ender du opp med produktet: en fuglekasse.

Produksjon av fuglekasse  

 

En prosess er en systematisk rekke av handlinger som påføres en råvare slik at den til slutt ender opp som et produkt.

Vi kan lage et enkelt skjema som er gyldig for alle typer produksjonsprosesser hvor vi starter med en eller flere råvarer og ender opp med en eller flere produkter:

Flytskjema for en generell prosess  I boksene hvor det står «gjøre noe», utfører vi en operasjon på råvarene. Da vi laget en fuglekasse, var dette for eksempel å sage eller å spikre. Disse operasjonene kalles «enhetsoperasjoner».

En enhetsoperasjon er et enkeltstående steg i en prosess. For å kunne lage det ønskede sluttproduktet er prosessen fram til det som regel satt sammen av mange enhetsoperasjoner.

Produksjonen av fuglekasse er et eksempel på en mekanisk prosess – i alle enhetsoperasjonene foregår det en mekanisk bearbeiding av råvarene. Men i industrien foregår det ofte kjemiske prosesser også. Det betyr at molekylene som råvarene består av, blir endret på.

En kjemisk prosess involverer en eller flere kjemiske reaksjoner på veien fra råvare til produkt.