Fagstoff

Sirkler

Publisert: 27.06.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Hund som hopper igjennom en ring. Foto. En sirkel består av samlingen av alle punkter som ligger i en bestemt avstand fra et gitt punkt, sirkelens sentrum.

Sirkelen danner, på samme måte som en mangekant, en lukket kurve som deler planet i to deler, et indre område og et ytre område. Noen ganger mener vi hele det indre sirkelområdet når vi omtaler sirkelen. Vi sier for eksempel arealet til en sirkel og mener arealet til det indre sirkelområdet. 

En radius er et linjestykke fra sentrum til et punkt på sirkelen.
En sektor er del av sirkelområdet begrenset av to radier.
En korde er et linjestykke mellom to punkter på sirkelen.
En diameter er en korde som går gjennom sirkelens sentrum.
En sekant er en linje som skjærer sirkelen i to punkter.
En tangent er en linje som skjærer sirkelen i ett punkt.

Navn i sirkelen. Bilde.  

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Generelt