Skip to content

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid i fjæraChevronRight
 5. TidevannChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Tidevann

Tidevannet er forårsaket av at månen og sola med sin tyngdekraft trekker på vannet på jorda. Tidevannet varierer mye langs kysten vår. Mens tidevannsforskjellen er nesten null i Sørvest-Norge, er den flere meter i nord. Når tidevannet er på sitt høyeste, kalles det "flo". Lavvann kalles "fjære".

Fallferdig brygge i fjæra. Foto
Lavvann på Lauvsnes i Flatanger, Trøndelag.

Hensikt

I dette feltarbeidet skal du undersøke hvordan tidevannet endrer seg i en viss periode. Du skal også registere hvilke organismer du finner i tidevannssonen.

Utstyr

Framgangsmåte

 1. Sneglehus på stein. Foto
  Organismene som lever høyt oppe i fjæresonen, blir tørrlagt ved hver lavvannsperiode. Dette gjør at organismene står i fare for å tørke ut eller bli forgiftet av sine egne avfallsstoffer. På bildet ser vi to albuesnegler, fjærerur og blæretang. I tillegg ser vi at steinene er dekket av grønnalgen "grønndusk".
  Bruk en stor linjal som tidevannsmåler. Fest tidevannsmåleren til en bryggepåle eller i bunnen. Lengden linjalen må ha, må være tilpasset tidevannsforskjellene i ditt område.
 2. Monter tidevannsmåleren slik at du med jevne mellomrom kan lese av hvordan vannstanden beveger seg. Husk at du må vite hvor vannstanden er i forhold til lav- og høyvann når du starter målingene. For å beregne tidevannet der du bor, kan du bruke tidevannstabell fra Statens Kartverk.
 3. Les av vannstanden ved starttidspunktet og med jevne mellomrom hele dagen, for eksempel hver halvtime. Lag en tabell, og noter klokkeslett og vannstand som +cm eller –cm i forhold til ”nullpunktet” (da du startet).
 4. Mellom målingene kan dere undersøke tidevannssonen i ekskursjonsområdet og finne typiske organismer som lever i denne sonen.
 5. Lag en artsliste og en skala (f.eks. fra 1 til 5) som angir hvor tallrike organismene er. Ta bilder av noen av organismene du finner.

Til ekskursjonsrapporten

 • Stemte dine målinger med det tidevannsberegningen viste?
 • Hvis de ikke gjorde det, hvordan var avviket, og hvorfor tror du det ble slik?
 • Hvor mye beveget vannstanden seg i perioden du målte?
 • Hvilken betydning har tidevannet for livet i fjæra?
 • Hvilke organismer fant du i tidevannssonen?
 • Var det noen arter som dominerte kraftig?

Learning content

Feltarbeid i fjæra

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites