Skip to content

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Kommunikasjon og kommunikasjonsmidlerChevronRight
  4. Enkel kommunikasjonsøvelseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Enkel kommunikasjonsøvelse

Del klassen inn i grupper på to elever. I hver gruppe får en elev rollen som avsender og den andre eleven rollen som mottaker. Elevene plasseres med ryggen mot hverandre. Avsenderen ser på dataskjermen, mottakeren har kun penn og papir.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Øvelse 1: Kommunikasjon uten tilbakemelding

Avsender åpner bildet nedenfor (bilde 1) og beskriver dette for mottakeren. Mottakeren tegner det bildet han får beskrevet slik han oppfatter det.

Bilde øvelse 1
Abstrakt bilde med svarte, grå og hvite felt i ulike mønstre. Foto.

Øvelse 2: Kommunikasjon med tilbakemelding

Avsender beskriver igjen samme bilde (bilde 1), men mottakeren har nå mulighet til å stille spørsmål og få svar på disse fra avsender. Mottakeren tegner et nytt bilde basert på denne informasjonen.

Bilde øvelse 2
Abstrakt bilde med svarte, grå og hvite felt i ulike mønstre. Foto.

Øvelse 3: Tegn med kjent betydning

Avsender åpner et nytt bilde (bilde 2) og beskriver dette for mottaker. Mottakeren tegner det bildet han får beskrevet slik han oppfatter det.

Bilde øvelse 3
Kvinne med laptop omgitt av roboter. Foto.

Sammenlign tegningene med de tre bildene.

  1. Hva skjedde med oppfattelsen av bilde 1 da mottaker fikk mulighet til toveiskommunikasjon?
  2. Sammenlign tegningen av bilde 1 og bilde 2.
    Hvorfor var det lettere for mottakeren å oppfatte beskrivelsen av det siste bildet?
  3. Bytt gjerne roller, og gjenta samme øvelser med andre bilder som utgangspunkt.
Last updated 10/29/2018
Text: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Learning content

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites