Skip to content

Documentary

Will a Robot Steal my Job?

Se for deg ei framtid der jobbene til alt fra advokater, komikere, journalister og regnskapsførere til kunstnere er overtatt av roboter.

Om filmen

Journalist Anne-Marie Tomchak undersøker om framtidas roboter vil kunne lære seg ferdigheter som vi fram til nå har trodd var forbeholdt oss mennesker. Dersom dette skjer, vil mange jobber etter hvert utføres av roboter.

Dette kan virke som en skremmende tanke, men er det sikkert at det bare er negativt?

Filmen diskuterer muligheten for å ta i bruk teknologien til å utnytte robotenes ferdigheter til vårt eget beste.

Related content

Use the documentary "Will a Robot Steal my Job?" to think critically about the impact of artificial intelligence on your future vocation.

CC BY-SAWritten by: Tina Andersson. Rightsholder: Norgesfilm AS
Last revised date 04/08/2022

Learning content

Undervisningsfilm