Skip to content

Tasks and Activites

Filmen Kapernaum og barns rettigheter

Filmen Kapernaum vant den prestisjetunge juryprisen i Cannes i 2018. Barns rettigheter er et viktig tema i filmen. Studer anslag og synsvinkel, og diskuter noen av de problemstillingene filmen tar opp.

Oppgave 1: Barns rettigheter

En spillefilm er en mediefortelling som gir deg mulighet til å leve deg inn i og forstå andres tanker, følelser og livsvilkår. Før du går igang med oppgavene, må du se filmen Kapernaum av den libanesiske regissøren Nadine Labaki.

 1. Ordet capharnaüm har en mer allmenn betydning på fransk. Finn den norske oversettelsen. Bruk for eksempel ei digital ordbok.
 2. Hvordan samsvarer tittelen på filmen med historien som fortelles?
 3. FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden. Hvilke rettigheter er tatt med i konvensjonen?

 4. Hvilke barnerettighetene mangler hovedpersonen Zain i filmen?

Oppgave 2: Anslaget

Ved å studere fortellemåte og virkemidler får du en dypere forståelse av det filmen vil formidle. Se nøye gjennom de første minuttene av filmen, fram til 08:10.

 1. Hvilke viktige karakterer blir vi presentert for i anslaget?
 2. Beskriv miljøet disse personene er en del av.
 3. Hvordan er barna vi møter i anslaget påvirket av oppvekstmiljøet?
 4. I de første scenene får vi flere skifter mellom fugleperspektiv og normalperspektiv. Hva vil regissøren oppnå med dette?
 5. Beskriv plottet vi blir presentert for i anslaget.

Oppgave 3: Synsvinkel

I de fleste filmer ser vi barn med de voksnes øyne. Filmen Kapernaum skiller seg ut fordi synsvinkelen ligger hos et barn. Beskriv eksempler i filmen der barnets perspektiv kommer til uttrykk gjennom bruk av filmatiske virkemidler.

Gutt løper gjennom nedslitt gata. Foto.

Oppgave 4: Hovedpersonen

 1. Beskriv hovedpersonen Zain. Hvem er han, og hvilke egenskaper har han? Beskriv hendelser som bekrefter denne personkarakteristikken.
 2. Hvordan utvikler Zain seg i løpet av filmen? Lag ei kort liste over scener i filmen som illustrerer denne utviklingen.
 3. Rollen som Zain spilles av norske Zain Al Rafeea. Familien hans flyktet til Libanon fra borgerkrigen i Syria. Senere kom de til Norge og er nå bosatt i Hammerfest. Den libanesiske regissøren ønsket at filmen skulle være realistisk, og Zain ble plukket ut til å spille hovedrollen på bakgrunn av et tilfeldig møte på gata i Beirut. Tror du at denne formen for casting har betydning for filmens troverdighet? Hvorfor (ikke)?

Oppgave 5: Tema til refleksjon

Etter at dere har sett filmen, kan dere diskutere problemstillingene nedenfor i klassen. Alternativt kan dere velge en av problemstillingene som tema i en drøftingsoppgave, gjerne i samarbeid med norskfaget:

 1. Er barn foreldrenes eiendom? Bør alle foreldre ha rett til å ha barn? Når bør barnevernet gripe inn?
 2. Hva kan gjøres for at alle barna faktisk er sikret de rettighetene FN har vedtatt?
 3. Den norske regjeringen har som politikk at Norge primært skal hjelpe flyktninger i nærområdene deres, det vil si nær hjemlandet eller hjemstedet de har måttet flykte fra. Diskuter dette prinsippet i lys av filmen Kapernaum.

Related content

Filmen Kapernaum viser nød og fattigdom i slummen fra en tolvårings perspektiv.

CC BY-SAWritten by: Ragna Marie Tørdal.
Last revised date 10/07/2020

Learning content

Krig, menneskerettigheter og propaganda