Hopp til innhold

Samfunnsoppdraget vårt

Læringsressursene våre er åpne og fritt tilgjengelige. Åpne lisenser betyr at lærere, elever og alle andre har bruksrett til alt vi produserer.

Åpne læringsressurser er et viktig satsingsområde for FN, og gjennom FN-organisasjonen Unesco har alle medlemslandene forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser / Open Educational Resources (OER).

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser er en av nøklene for å nå FNs bærekraftsmål nummer 4 om god utdanning i kampen for å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet.

NDLAs satsing på å dele, bruke, skape, endre og redistribuere læringsressurser er med på å gi hele verdenssamfunnet mulighet til livslang læring.

To unge mennesker med en smarttelefon på en parkbenk. Mellom dem er det et oppgaveark med en QR-kode. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

NDLA er størst i Norge

Nasjonal digital læringsarena er den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser i Norge. På ndla.no finner du læremidler i 146 eksamensfag i videregående opplæring.

Vi tilbyr over 17 000 ressurser på bokmål og nynorsk, blant annet i form av fagartikler, oppgaver, podkaster, videoer, leseapplikasjoner, interaktive ressurser og vår filmtjeneste NDLA film.

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et solid bidrag til FNs målsetting om god utdanning.

Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengelige, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global Digital Library, et åpent bibliotek med bøker oversatt til over 70 språk, der målet er å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fremdeles ikke kan å lese.

Skal være en lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og Unesco.

NDLA vil være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og læremiddelteknologi i Norge og resten av verden.

Vi ønsker at kunnskap skal være tilgjengelig for alle!