Hopp til innhold

Visjon og verdier

Sammen skaper vi framtidas læring!
Et tjuetalls personer jubler på tur i et fjellandskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vår visjon:

Sammen skaper vi framtidas læring.

NDLAs visjon er at vi skal tilby gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring. Det handler om å gi elever og lærere gode digitale verktøy som en del av undervisningen samt å tilby gode, pedagogiske opplegg gjennom åpne digitale læremidler.

  • Vi er utviklet i samarbeid med dyktige lærere og elever.

  • Vi er alltid faglig oppdaterte.

  • Vi er tilgjengelige for alle – 24/7/365.

Våre verdier:

Vi er engasjerte

Vi ønsker å gjøre det lille ekstra, vi er nysgjerrige, og vi har alltid brukerne våre i fokus.

Vi er til å stole på

Vi kvalitetssikrer innholdet vårt, vi er oppdaterte på hva som skjer innen utdanningsteknologi, og vi gir trygghet for brukerne våre.

Vi er rause

Vi gjør hverandre gode, vi er til for alle, vi inkluderer, og vi tar hensyn til innspillene vi får.

Vi er åpne

Vi har en kultur for deling og samarbeid på tvers – med brukere, medarbeidere og andre aktører. Det tror vi gir best resultat.

Med en slik visjon og med et slikt verdigrunnlag er vi trygge på at vi tilbyr kunnskap som er tilgjengelig for alle.