Hopp til innhold

Organisering

Vi er organisert med et fylkeskommunalt representantskap som øverste organ. Under dette har vi et engasjert styre og ei tydelig intern organisering.
Skjematisk oversikt over hvordan NDLA er organisert.
Åpne bilde i et nytt vindu

Representantskapet

Representantskapet er NDLAs øverste organ. Hvert eierfylke velger ett medlem til representantskapet. Det er både folkevalgte og administrativt ansatte blant medlemmene.

Leder

Representantskapet ledes av utdanningsdirektør Vegard Iversen fra Trøndelag fylkeskommune.

Øvrige medlemmer

 • Viken: Heidi Westby Nyhus (fylkesråd Ap)

 • Innlandet: Ingrid Tønseth Myhr (Ap)

 • Vestfold og Telemark: Stig Larsen (seksjonsleder for opplæring og folkehelse)

 • Agder: Arne Thomassen (fylkesordfører, H)

 • Rogaland: Kenneth Austrått (nestleder i opplæringsutvalget, H)

 • Vestland: Åsmund Bertelsen (leder i hovedutvalg for opplæring og kompetanse, SV)

 • Møre og Romsdal: Erik Brekken (fylkesutdanningssjef)

 • Nordland: Geir Hareide Hansen (ass. fylkesdirektør)

 • Troms og Finnmark: Børre Krudtå (divisjonsdirektør)

Styret

NDLAs styre består av følgende personer:

 • Helge Kristian Galdal (leder), fylkessjef opplæring og folkehelse, Telemark

 • Martin Zeiffert, leder for avdeling Tjenesteutvikling og samhandling, IKT Agder IKS

 • Elisabeth Vegsundvåg Tandstad, rektor ved Cissi Klein videregående skole i Trondheim

 • Siw Olsen Fjørtoft, forsker ved SINTEF Digital, avdeling teknologiledelse

 • Inga Berntsen Rudi, medarbeiderrepresentant NDLA

 • Bjørn Lyngedal, vararepresentant, fylkesdirektør opplæring og kompetanse, Vestland

 • Haldor Hove, varamedarbeiderrepresentant NDLA

Tre kvinner og to menn står og kikker inn i kamera.

Fylkeskontakter

Hvert eierfylke har også en NDLA-fylkeskontakt som fungerer som bindeledd mellom fylket og NDLA. Fylkeskontaktene er administrativt ansatte, gjerne med bruk av IKT i skolen som sitt arbeidsområde.

Intern organisering

Team Bygge og bedre

Team Bygge og bedre produserer og reviderer læremidler og har ansvar for den faglige kvaliteten.

Team Bruke

Team Bruke er ansvarlig for brukskvaliteten hos NDLA. Teamet har fokus på brukerne og er i dialog med dem på ulike måter.

Team ROS

Forkortinga ROS står for rådgivning og støtte. ROS-teamet hjelper de andre teamene og redaksjonene i NDLA i den løpende produksjonen og i forvaltning av eksisterende ressurser.

Team Utforske

Team Utforske ser på hvordan NDLA kan utnytte teknologi og digitale verktøy til pedagogiske formål.

Team Kommunikasjon og marked

Team Kommunikasjon og marked arbeider med ekstern og intern kommunikasjon i NDLA.