Hopp til innhold

Lån ut en medarbeider

– Det er verdifullt å låne ut medarbeidere til NDLA. Det fastslår rektor Odin Tellesbø, som ser at skolen nyter godt av kompetansen frikjøpte lærere tar med seg tilbake.

Tellesbø, som er rektor ved Lørenskog videregående skole, har de siste årene lånt ut fire medarbeidere til NDLA-samarbeidet. Noen av dem er tilbake i jobb ved skolen igjen nå, og Tellesbø fremhever den økte kompetansen samarbeidet gir.

– Det er viktig at lærerne får mulighet til å dypdykke ned i fagene og øke kunnskapen sin om læring. Jeg vil absolutt anbefale andre skoler til å bidra med lærere til NDLA-samarbeidet, fastslår rektoren.

To menn går mot kameraet i en gang. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Øker motivasjonen

Lærer Karl Henrik Aanesen er blant dem som har vært frikjøpt fra stillingen sin for å utvikle læringsressurser for NDLA. Det har vært en positiv opplevelse, forteller han.

– Det er inspirerende å jobbe med kolleger fra andre skoler i landet. Det har vært med på å øke min motivasjon, forteller Karl Henrik Aanesen.

Han har de siste fem årene bidratt i NDLA i ulike roller og stillingsprosenter. I år er han tilbake i jobben ved Lørenskog videregående skole, men han har fortsatt en 20 prosents stilling i NDLA.

– Jeg har fått mange gode faglige tips og funnet mange ulike måter å undervise på. Jeg har tatt mye med meg tilbake til egen skole, sier den erfarne læreren.

Tenker nytt

I NDLA har han blant annet hatt fagansvaret for det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring på NDLA. Dette fagstoffet har blant annet hans egen skole tatt i bruk.

– I starten av skoleåret jobbet vi med oppstarten for nye elever som skulle starte på videregående. Da var utgangspunktet Aanesens arbeid med temaet. Hans faglige arbeid ble hentet tilbake til NDLA for å bygge kompetanse i egen organisasjon, forteller Tellesbø.

– Jeg ser flere nytteverdier med å låne ut lærere til NDLA. Medarbeiderne våre får en dyptgående kompetanse, de lærer nærmest et læreverk fra innsiden, og de er godt kjent med læreplaner og nye måter å tenke læring på, poengterer Lørenskog-rektoren. Skolen han leder, har brukt utlånte medarbeidere i arbeidet med å utvikle og forankre kunnskapen i eget personale.

Gratis påfyll

– Jeg har fått lov til å besøke andre fagteam og gitt dem tips og innspill til ressurser på NDLA, sier Aanesen. Han har også hatt innlegg i fellessamling på skolen samt i det faglige nettverket i fylkeskommunen. Mye av det han har lært og bidratt med i NDLA, har han tatt med seg tilbake til egen skole og fylkeskommune.

– Gjennom jobben i NDLA har jeg fått lage podkaster, filmer, fagartikler, interaktive opplegg og oppgaver. Det har gitt meg muligheter som du ikke har til vanlig, fastslår han.

Rektor Tellesbø er også veldig positiv:

– Jeg anbefaler andre skoler å bidra i NDLA. Det er viktig at lærere får muligheten til faglige dypdykk. Dette er gratis kompetansepåfyll for lærere og skolen, avslutter Odin Tellesbø.