Hopp til innhold

Hvem er vi?

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er Norges ledende produsent av digitale læringsressurser for videregående opplæring. På plattformen vår finner du 17 000 læringsressurser, fordelt på 146 eksamensfag, og vi jobber kontinuerlig med utvikling av nye fag.
Tre skoleelever i tenåra jobber sammen ved en pc. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et fellesskap av fylkeskommuner

NDLA er et kommunalt oppgavefellesskap som 14 fylkeskommuner deltar i. Kun Oslo står utenfor.

Vi har over 60 medarbeidere med solid faglig formidlingsevne og digital kompetanse. Mange av dem jobber både i videregående skole og i NDLA. På denne måten er vi tett på skolehverdagen og kan lage engasjerende fagressurser.

Tilgjengelig for alle

Ønsket vårt er å bidra til et inkluderende kunnskapssamfunn der kunnskap er tilgjengelig for alle. Alle læringsressursene våre er derfor åpne og fritt tilgjengelige, og vi jobber kontinuerlig for at læringsressursene våre skal bli universelt utformet.

Vi er ett av Norges viktigste bidrag i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål 4 om inkluderende og god utdanning for alle. NDLA er en betydelig aktør i det globale arbeidet for Open Educational Resources (OER) som alle FNs medlemsland har forpliktet seg til å satse på.

Samarbeidspartner

Vår sentrale posisjon i markedet gjør at vi ofte blir invitert med som samarbeidspart i nasjonale og internasjonale utdanningssatsinger.

Vi er for eksempel representert i Utdanningsdirektoratets referansegruppe for vurdering av kvalitet i digitale læremiddel, og vi er ambassadør i EPALE (Electronic Platform for Adult Learning).