Fagstoff

Konfigurasjon av WiFi

Publisert: 06.09.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
WiFi

WiFi er blitt allemannseie de siste årene. Å konfigurere en WiFi-løsning på routere er i utgangspunktet en lite komplisert sak, der de aller fleste routere har en lik grunnleggende konfigurasjon. Den største utfordringen ligger i det grafiske brukergrensesnittet på hver enkelt router.

 Tråsløst internett, instillinger

Som vi ser på bildet over, er det få inntastinger og handlinger som skal gjøres for at dette skal kunne fungere. Men vi må ta en del standpunkter om hvordan vi ønsker dette.

Følgende punkter er avgjørende for selve konfigurasjonen:

  • Enable/Disable Wireless: Dette valget gir deg mulighet til å skru av eller på WiFi på routeren.
  • Wireless Network Name: Dette er navnet på nettverket som vil være synlig hos brukerne, også kalt SSID.
  • 802.11 Mode: Her bestemmes hvilken 802.11-standard som skal brukes. Sørg for å sette deg inn i dette på forhånd. Dette er også en vesentlig del av planleggingen.
  • Wireless Channel: Hvilken kanal skal vi benytte på WiFi-oppsettet? Mange routere har "Ch 6" som normalinnstilling. Det kan være lurt å bruke andre kanaler dersom det er mye WiFi-trafikk i området.
  • Transmission Rate: Her bør vi velge best mulig løsning.
  • Visibility Status: Her kan vi velge om vi vil gjøre WiFi-tilkoblingen synlig for andre eller ikke.