NDLA
Go to content

Graver for gull

Kevin Koppen vil ta gullet med seg tilbake til Kirkenes etter Yrkes-NM 2014 i Trondheim.

Når døden tener livet

Når organ som til dømes nyrene sviktar, kan redninga bli ei ny nyre frå ein levande eller daud donor. Ettersom det er langt færre givarar enn potensielle mottakarar, er det mange som står på ventelister for å få eit nytt organ.Har du teke stilling til organdonasjon?

Protein

Proteina finst i alle organismar og tek seg av fleire livsviktige oppgåver. Om lag ein seksdel av kroppsvekta er protein. Dei finst mellom anna i muskelvev, bindevev, hud, hår og negler.Protein blei tidlegare kalla eggekvitestoff. Dei er organiske stoff som inneheld grunnstoffet nitrogen....

I EUs indre marknad

Landbruket og fiskerinæringa er to av dei viktigaste berebjelkane i Noreg, men dei markerer to ytterpunkt i forholdet vårt til Europa.

Statsbudsjettet varsler ny mediepolitikk

Solberg-regjeringa kuttar i pressestøtta og frys NRK-lisensen. Opposisjonen ber om eit breitt medieforlik for å redde journalistikken.

Frå tradisjonelle medium til nettmedium

Ulike menneske føretrekkjer ulike medium. Til dømes brukar eldre menneske tradisjonelle medium i større grad enn det ungdomar gjer.

Contact us