NDLA

70 år sidan frigjeringa 8. mai 1945

Frigjeringsdagen 8. mai blir markert kvart år for å feire at Noreg igjen vart eit fritt land etter å ha vore under tysk okkupasjon under den andre verdskrigen. I år er det 70 år sidan frigjeringa. I samband med det har vi fått laga ein film der tidsvitne fortel om dei glade maidagane 1945.

Dyrevelferd

Alle som held dyr, må følgje dyrevelferdslova. Sjå filmen om dyrevelferd og løys oppgåva.

Satirens historie

Filmar om Jesus, tullenyheiter og karikaturteikningar. Kva er det vi snakkar om når vi snakkar om satire?

Live-hjelp i MIK 2 på førebuingsdagen 20. 5

Treng du hjelp i førebuingsperioden til sentralgitt skriftleg eksamen i medie- og informasjonskunnskap? NDLA tilbyr eit ope nettrom i førebuingsperioden.Her kan du stille spørsmål og prate med lærarar og andre.

Møt NDLA på NKUL 6. til 8. mai 2015

Besøk NDLA på NKUL i Trondheim 6. til 8. mai 2015

IKT-basert eksamen

Ein grunnleggjande digital ferdighet til IKT-basert eksamen i matematikk er å kunne produsere digitale tekstar med matematisk innhald. Her vil du få ei innføring i korleis dette kan gjerast ved å bruke Microsoft Word, MathType og GeoGebra.

Contact us