NDLA
Go to content

Bildegalleri fra YrkesNM 2014

Bilder fra YrkesNM 2014

Når døden tener livet

Når organ som til dømes nyrene sviktar, kan redninga bli ei ny nyre frå ein levande eller daud donor. Ettersom det er langt færre givarar enn potensielle mottakarar, er det mange som står på ventelister for å få eit nytt organ.Har du teke stilling til organdonasjon?

1930–1940: Gullalder og politisk film

Lydfilmen kom på 1930-talet. Filmane blei meir prega av sosiale og samfunnsmessige problem. Men forma var underhaldande.

Cella si oppbygging og funksjon

Sjølv om celler er veldig ulike, har dei noko felles. Inni alle celler er det ulike organellar som utfører oppgåvene som skal til for at cella skal halde seg i live og kunne gjere jobben sin.På biletet ser du raude blodceller som er fotograferte gjennom eit elektronmikroskop.

Presentasjon

Du har jobba ei tid med analyse av ein samtale eller ein kommunikasjonssituasjon. No skal resultatet presenterast. Det kan du gjere skriftleg, munnleg eller kanskje som ein samansett tekst.

Jezidi

Sjå Anja Breiens dokumentarfilm om dei forfølgde jezidiane.

Contact us