NDLA

Samedagen

Den 6. februar feirar vi den nasjonale samedagen. Det kan vi takke inspiratoren og føregangskvinna Elsa Laula Renberg for!

Eit sunt frø i ein sunn belg

Erter, linser og bønner er sunne, mettande og billige. I Noreg har forbruket av belgvekstar auka dei siste 20 åra. Belgvekstane gjer dessutan jorda meir næringsrik på ein fiffig måte.

Å ferdast på isen

Å ferdast på isen er fint. Når det er is på vatnet, er det lett å gå. Vi kan bruka skøyter, ski og spark. Men kan du kjenna att usikker is? Og veit du kva du gjer om ulykka er ute?

Zikaviruset

Det er mygg som overfører zikaviruset. Viruset kan gi zikafeber. Det finst ingen vaksine, og myggen bit heile døgnet. Det er eit stort utbrot av virussmitte frå myggen i første halvdel av 2016.

Barne- og ungdomsarbeidarfag: For kaldt?

Det er ti kuldegradar og vind ute. Dei tilsette diskuterer om barna skal gå ut, eller om dei bør vere inne. Somme meiner at det er best å bli inne, medan andre meiner at barna bør ut uansett.

Historie: Fisket

I Noreg var fisk ein nesten uuttømmeleg ressurs for dei som budde langs kysten, og fisk var ein viktig eksportvare.

Play Pause
Contact us