NDLA

Handelstilhøva på 1700-talet

I 1786 kom det 20 fuglebur til Bergen, 17 til Trondheim og seks til Kristiansand. Dei kom saman med korn, tekstil og farger, tauverk, godt og dårleg brennevin, sitronar, hårpynt og vottar – og mykje, mykje meir. Tilsvarande varer kom til alle dei andre norske hamnene på slutten av 1700-talet.

Kva er eit godt intervju?

Fredag 27. mars 2015 intervjua Fredrik Skavlan leiaren for Sverigedemokratane, Jimmie Åkesson. Intervjuet vekte stor debatt.

Visualisering

Når du skal vidareutvikle ideen din for produksjon, må du konkretisere han, gjere han tilgjengeleg og synleg....

Nye, varierte styrkeøvingar

Treningsplanleggaren til NDLA har enkle basisøvingar, men har no også fått mange variantar som gjer øvingane vanskelegare, tyngre eller utfordrar balansen. Prøv øvingar med medisinball, kettlebells eller fitnessball, eller gjer øvingar på eitt bein!

Elevar i friluft

I år er det Friluftslivets år (FÅ15), noko som blir markert med ei rad utandørsaktivitetar i heile landet. Målet er å få fleire til å delta i friluftslivet, og å fremme den gode effekten det har på folkehelsa. Ved nokre vidaregåande skular står friluftsliv på timeplanen kvart år.

Genmodifisering

Mennesket har i mange tusen år drive med avl og kunstig utval for å få fram bestemte eigenskapar hos planter og dyr. Avlsarbeidet har gitt oss talrike gode rasar, men dette arbeidet tek mange generasjonar, og resultata treng ikkje alltid bli som forventa....

Contact us