NDLA

Velkommen til brønnteknikk

Hei nye brønnteknikk-elev! Gratulerer med yrkesvalget ditt. Å reise offshore er en opplevelse, og om ikke lenge skal du møte en arbeidshverdag hvor tempoet er høyt, mye er nytt og kravene til helse, miljø og sikkerhet er høye.

Tid for hausting – fasiten til bonden

Den som dyrkar jorda, må følgje årstidene, og no er det tid for hausting. Haustinga gir fasiten.– Då får eg svar på om arbeidet har vore godt nok, seier bonde Einar Kristen Aas på Skallerød gård på Jeløy i Moss kommune.

Velkomen til NDLA kroppsøving!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA kroppsøving! Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar som kan brukast i undervisinga. Fagstoffmenyen er bygd opp etter tema. På den måten kan du bruke sidene i delar eller heile faget.

Kommunikasjon og kultur – innleiing

Programfaget kommunikasjon og kultur 3 er eitt av to programfag som byggjer vidare på kommunikasjon og kultur 1....

«Hei»

Lær å helse på kinesisk!

Forslag til arbeidsplanar

Tips til arbeidsplanar i modulane medie- og informasjonskunnskap 1 og 2.

Play Pause
Contact us