NDLA
Go to content

Innovasjonsprisen 2015

Senter for IKT i utdanningen ønsker også til neste år å vise fram innovative skoler på verdens største undervisnings- og teknologimesse. De to skolene som vinner innovasjonsprisen vil få dekket turen til London BETT for tre elever og to lærere....

Kampanjen for journalistikken

Eit demokratisk samfunn er avhengig av dyktige journalistar som held dei som har makta, i øyra.

Gode råd for plukking og tillaging av sopp

Hausten er ei flott tid for å gå ut i naturen og plukke sopp. Her kan du få gode råd om plukking og tillaging av sopp.

Ville bær - sunt og gratis

Mange stader bognar skog og mark av ville bær som krekling, blåbær, tyttebær og molte. Plukk med deg i bytter og spann. Ville bær ligg nemleg langt over frukt og grønsaker når det gjeld innhald av antioksidantar.

Forretningsplanleggjaren

Skal du starte opp ei bedrift, er det mange ting å hugse på. Du bør derfor planleggje nøye. Som hjelp bør du lage ein forretningsplan. Ein slik plan kan nyttast som ein arbeidsreiskap. Han hjelper deg til å hugse kva du må gjere før bedrifta kan starte opp....

Feltrapporten

Feltarbeid er ein viktig del av læreplanen, og mange av læreplanmåla i biologi kan knytast til feltarbeidet og til feltrapporten. Som ”unge biologar” skal de lære å formidle observasjonane dykkar til andre slik at dei kan byggje vidare på det de har funne ut....

Contact us