NDLA

Guten i Warszawagettoen

Biletet av den syriske guten Aylan, som vart funnen død i vasskanten i Tyrkia, har vekt sterke kjensler og debatt den siste tida. I Sven Egil Omdals kommentar rundt biletbruken i saka, refererer han også til ei rekkje bilete av barn som har sett sitt preg på historia og korleis vi oppfattar henne....

Læra å læra

Dei beste læringsstrategiane hjelper elevane til å forstå kva dei held på med. Lærarane bør hjelpa elevane til å finna dei strategiane som passar dei best.

Statsbudsjettet for 2016

Regjeringa la fram forslaget sitt til statsbudsjett for 2016 onsdag 7. oktober.

Kva er Operasjon Dagsverk?

Operasjon Dagsverk (OD) er ein årleg aksjon av, med og for ungdom. OD gir ungdom høve til å jobbe ein dag i solidaritet med ungdom i sør. Pengane dei tener denne dagen, går til eit valt prosjekt.

Kva er internasjonal veke?

Internasjonal veke er Operasjon Dagsverk sin informasjonskampanje og blir arrangert i forkant av OD-dagen. Internasjonal veke i 2015 går av stabelen frå 12. til 23. oktober.

Flyktningkrisa i Europa

Kva er ein flyktning, og korleis tek Europa imot dei mange flyktningane som kjem til verdsdelen vår?

Play Pause
Contact us