NDLA
Go to content

Matmerking

Det er innført nye merkereglar for næringsmiddel i Noreg og EU. Dei tok til å gjelde frå desember 2014. Regelverket omfattar alle som sel, leverer eller serverer mat til sluttforbrukar. Det nye regelverket skal gjere det enklare å lese og forstå kva maten inneheld.

Adventstid med NDLA!

Her kjem ei lett blanding av nyttig og moro som kan passa i adventstida frå dei forskjellige faga på NDLA. Med dette ønskjer vi alle elevar og lærarar ei riktig god jul og eit godt nytt år. Vi ønskjer dykk velkommen tilbake over jul.

Styr ein ball gjennom ein elektrostatisk labyrint

Leid eit ladd objekt gjennom en labyrint. Styr ladningen til den grå ballen ved å bruke -, 0 og + knappane under spelet. Bruk dei tiltrekkjande og fråstøytande kreftene mellom ladde objekt til å navigere gjennom labyrinten. Kan du få ballen til målet før tida renn ut?

– Alle barn har rett til skole

Fredsprisvinner Malala Yousafzai (17) kjemper for jenters rett til utdannelse. Med seg til prisutdeling og feiring i Oslo har hun fem unge jenter.

Maslows behovspyramide

Psykologen Abraham Maslow beskreiv behova til menneske som ein pyramide der dei mest grunnleggjande behova kjem først. Ved hjelp av denne pyramiden viste han korleis behova styrer utviklinga og motivasjonen i mennesket....

Aktiv livsstil gir god helse

Fysisk aktivitet er den viktigaste faktoren for god helse. I kroppsøving lærer du korleis du kan leggje grunnlaget for di eiga helse vidare i livet. Det blir lagt vekt på at du skal lære å trene på ein måte som er helsefremjande.Somme blir aktive idrettsutøvarar....

Contact us