NDLA

God sommer!

NDLA ønsker deg en god sommer. Nyt ferien!

Salatar og dressingar

Gode og sunne salatar er raskt og enkelt å lage. Ein kan servere salatar som forrett, som tilhøyr til middagen eller heilt for seg sjølv.

Velkomen til Bygg- og anleggsteknikk

Redaksjonen har starta arbeidet med å utvikle læremiddel for Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Målet er å utvikle læremiddel i form av læringspakker knytt til yrka/faga som utdanningsprogrammet skal kvalifisere for.

«Hei»

Lær å hilse på kinesisk!

Wie grüßt man wo?

In Deutschland sagt man meist "Guten Tag!". Was aber sagt man in Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein?

Lover og reglar i reiselivet

Her får du ei innføring i praktisk bruk av lover og reglar som gjeld i reiselivet. Vi skal sjå nærare på korleis vi må setje våre eigne meiningar til side når vi skal finne ut kva som er gjeldande norsk rett. Du får innblikk i juridisk tenking og rettskjeldelære.

Play Pause
Contact us