NDLA

Kinesisk: Vêr og årstider

Alle snakkar om vêret. Slik gjer du det på kinesisk.

Helse- og oppvekstfag: Korleis ta vare på huda

Huda vår er heile tida utsett for påverknader gjennom det livet vi fører. Vi kan få problem med tørr og sprukken hud dersom vi oppheld oss mykje innandørs i tørt klima og utset huda for for mykje vasking eller dusjing. Kulde og for mykje sol kan også skade huda....

Naturbruk: Garden som læringsarena for barn og unge

Her kan du lesa om korleis ein gard kan brukast som læringsarena for barn og unge.

Frå gammal til ny læreplan i service og samferdsel Vg1 -

Frå 1.8.2016 gjeld ny læreplan i service og samferdsel Vg1. No startar jobben med å overføre ressursane frå gammal til ny læreplan.

Historie: Kolonialismen

Kolonialisme vil seie at ein stat sikrar seg politisk og økonomisk kontroll over ein annan stat og reknar denne staten som «sitt» område

Barne- og ungdomsarbeidarfag: Friluftsliv og mat

Å ta barna med på tur og ete matpakken ute er nokså vanleg i barnehagar og skular. Ein del barnehagar er friluftsbarnehagar, og der er barna er mykje ute. Mange skular har faste utedagar....

Play Pause
Contact us