NDLA
Go to content

Omsetjing av Khan Academy

NDLA arbeider med å få omsett store delar av Khan Academy. Khan Academy er ein organisasjon med eit klart mål: Vi vil som friviljug organisasjon tilby ressursar i verdsklasse gratis til alle, same kor i verda ein er. Kahn Academy er tilgjengeleg for alle....

Gode råd for plukking og tillaging av sopp

Hausten er ei flott tid for å gå ut i naturen og plukke sopp. Her kan du få gode råd om plukking og tillaging av sopp.

Kampanjen for journalistikken

Eit demokratisk samfunn er avhengig av dyktige journalistar som held dei som har makta, i øyra.

De fortapte barna

Dokumentarfilm om kvardagen til rom-befolkninga i Beograds slum.

Lær smart – jobb effektivt!

Er du ny på vidaregåande? Har du ikkje brukt digitale læremiddel før? Kjenner du ikkje NDLA? Da er dette noko for deg. Få nyttige tips om korleis du kan lære smart og effektivt!

Alf Prøysen 100 år

Den kjende og kjære visesongaren og forfattaren Alf Prøysen vart fødd i Ringsaker 23. juli 1914. I dag, hundre år etter, er forfattarskapen hans like populær og aktuell.

Contact us