Oppgave

Oppdrag 2: Nordmannen – den edle villmann?

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Eventyrerne

Christian Kroghs maleri av Leiv Eiriksson som krysser Nord-Atlanteren i åpen båt, er for mange et bilde på den norske  eventyreren som trosser alle farer for å nå fram til målet.

 

Roald AmundsenPolfareren Roald Amundsen blei også et viktig ikon for det norske.  

Leiv Eriksson oppdager Nord AmerikaLeiv Eriksson oppdager Amerika, malt av Christian Krogh.  

Europeisk klimateori

Et perspektiv på naturens betydning for et folkeslag er den såkalte "klimateorien". Helt siden antikken av hadde ulike tenkere hevdet at et folks karakter og væremåte i stor grad preges av naturen og klimaet de lever i. Naturen virker inn både på fysikk og psyke – den er med på å forme folkets karakteregenskaper. Dette var tanker som inspirerte nasjonsbyggerne på 1800-tallet.

deltagerne i Ingen grenserI programserien Ingen grenser tar programlederen og villmannen Lars Monsen med seg ei gruppe sterkt funksjonshemma til topps på et av Norges høyeste fjell. Slik befestes ideen om den edle villmannen.

Den edle villmannen

Vi her langt oppe i nord blir sett på som noen hardhauser. På grunn av barsk natur og mye kulde lever vi lenger og er fysisk sterkere enn folk i mer sydlige kulturer. Derfor har vi også mer selvtillit, hevdet klimateoretikere.

Slik kunne nordmenn framstå som idealet for det Rousseau kalte "den edle villmann" – det barske og uberørte naturmennesket. Naturen blei derfor sentral i tenkninga om hva som er typisk norsk.

Oppgaver

Fallskjermhopper med norsk flagg Norske hardhauser kaster seg ut i svimlende svev fra bratte fjellsider.

Disse oppgavene kan du jobbe med individuelt og skriftlig, du kan lage et foredrag om ett eller flere dikt, eller du kan jobbe med spørsmåla i gruppe.

Les ett eller flere av de relaterte dikta og jobb med følgende spørsmål:
  • Hva slags landskap framstilles?
  • Hvordan framstilles naturen i dikta?
  • Hvilke plussord, eller positivt ladde ord, finner du om naturen her? Fungerer dette nasjonsbyggende?
  • Hvis det er mennesker med i dikta, hvordan er samspillet mellom menneskene og naturen? Fungerer beskrivelsene av samspillet mellom mennesker og natur nasjonsbyggende?
Relatert innhold