Hopp til innhold

Tverrfaglige tema

Kampen mot vindmøllene

Planene om et vindkraftverk i kommunen skaper et heftig engasjement i befolkninga. Sett dere inn i konflikten, undersøk ulike interesser og utforsk mulige løsninger.

Læringsressurser

Kampen mot vindmøllene