Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge etter 1945ChevronRight
  5. Norsk politisk historie etter 1945ChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • ha kunnskap om gjenreisingen etter krigen
  • vite hva blandingsøkonomi er, og hva som er spesielt med den norske blandingsøkonomien
  • vite hvordan Kings Bay-ulykken påvirket norsk politikk
  • kunne sette norsk forhold til EF/EU inn i historien om den europeiske integrasjonen