Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Markedskommunikasjon og lovverkChevronRight
 4. Lovverket i markedsføringChevronRight
 5. Kjør kamera!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kjør kamera!

Ingressbilde oppgave (film)

Digital bildeserie

Nå skal du lage en film i emnet Lover og regler i markedsføring. Det trenger ikke være en veldig avansert film – bruk et filmprogram som tillater deg å legge inn bilder, tekst og musikk. Photo Story eller Movie Maker er to alternativ, eller du kan finne et annet program som du foretrekker. Poenget er at du skal få frem hvorfor vi har lover og regler i markedsføring, hvilke regler som er de viktigste for oss i denne sammenhengen, og hva som er konsekvensene dersom lovene ikke blir fulgt.

Lag film om Lover og regler i markedsføring

Du kan enten lage en film som generelt tar for seg temaet lover og regler i markedsføring, i så fall bør du

 • si noe om hvorfor vi har lover og regler
 • nevne hvilke lover og regler som er viktige for oss i markedsføringssammenheng
 • forklare og gi eksempler slik at innholdet i lovene kommer tydelig frem
 • fortelle hva som skjer dersom lovene ikke blir fulgt

eller du kan ta for deg en spesiell sak og

 • vise hvordan den ble fremstilt i media
 • forklare hvilken lov eller hvilke lover som ble brutt
 • fortelle hva konsekvensen av lovbruddet ble

Vis filmen din for klassen og diskuter innholdet.

Læringsressurser

Lovverket i markedsføring