Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. MålgruppetenkningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Målgruppetenkning

Når man er markedsorientert, må man tenke målgruppe. Det finnes nemlig ikke noen bedrift i verden som kan tilby alle kunder akkurat det hver og en ønsker. Derfor må hver enkelt bedrift velge ut hvilke kunder den ønsker å være best for.

Piler på vei mot målskiver. Foto.

Definering av marked og målgrupper

En markedsorientert bedrift definerer hvilket marked den ønsker å operere i, og hvilke målgrupper den jobber mot. Når det er gjort, kan bedriften gå inn for å dekke de behovene disse målgruppene har.

Bildet under viser hvordan markedet for undertøy kan deles inn i segmenter. Innen hvert segment kan vi finne flere forskjellige målgrupper. For eksempel kan vi innen segmentet sportsundertøy finne målgruppen damer i alderen 18–25 år. (Diagrammet under er en tenkt inndeling.)

Sirkel delt i sektorer med ulik størrelse. Hver sektorbit representerer markedet til en bestemt type undertøy. Illustrasjon.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs