Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Organisasjon og ledelseChevronRight
  4. OrganisasjonskulturChevronRight
  5. Hvorfor er organisasjonskulturen viktig?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvorfor er organisasjonskulturen viktig?

En sterk organisasjonskultur kan bidra både positivt og negativt i en bedrift, og er svært viktig. Den kan være samlende og styrende, men også ekskluderende og splittende. Å arbeide mot felles mål er lagarbeid på alle nivå, innen nivå og mellom nivå – hele virksomheten må oppfatte seg som et team.

Bilde av arbeidere på McDonald's.
På en arbeidsplass som dette blir det forventet at man holder hendene rene, passer oppgaven sin oppmerksomt og er effektiv og blid.

Hvorfor er organisasjonskulturen viktig?

Organisasjonskulturen styrer atferd

For det første er organisasjonskulturen med på å styre atferd. Organisasjonskulturen sier noe om hva som er forventet, ønskelig, forbudt og påbudt. Organisasjonskulturen gir seg uttrykk gjennom hva man rent faktisk blir stimulert og oppmuntret til, hva som blir belønnet, og hva som blir straffet. En nyansatt i arbeidslivet er nødt til å forholde seg til kulturen på arbeidsplassen. Det kan være utfordrende for noen, mens andre ikke synes det er så vanskelig.

Organisasjonskulturen kan gi samhold

For det andre kan organisasjonskulturen bidra til å holde organisasjonen sammen. Samhold er viktig for at organisasjonen skal nå målene sine, og en sterk organisasjonskultur kan bidra til felles holdning og målrettet praksis. Når organisasjonene er store og opererer med mange filialer, kanskje i mange land, er en sterk og særdeles tydelig organisasjonskultur spesielt viktig for å bygge et slikt fellesskap. Det kreves god ledelse for å få til dette.

Organisasjonskulturen er et kraftfullt ledelsesverktøy

Indirekte kan organisasjonskulturen representere et kraftfullt ledelsesverktøy, dersom ledelsen evner å utnytte det. Det å vise frem organisasjonens verdier og stimulere folks stolthet og solidaritet til organisasjonen kan være effektivt i mange virksomheter.

Bilde av IKEA-grunnlegger Ingvar Kamprad og kronprinsesse Victoria av Sverige.
Mannen bak IKEA-suksessen er Ingvar Kamprad. Det var han som i sin tid grunnla den lille bedriften, og som har ledet den dit den er i dag. Et viktig verktøy har vært å bygge en tydelig og sterk organisasjonskultur. Her er han sammen med blant andre kronprinsesse Victoria av Sverige.

Et eksempel på en stor organisasjon er IKEA, som er verdens største møbelkjede med 280 varehus i 26 land og 127 000 ansatte. Bedriften har dessuten over 2 400 leverandører i 70 land, som alle er nært knyttet til IKEA. Likevel har IKEA en ekstremt sterk bedriftskultur som virker styrende på nær sagt alle områder. Det er her ledelsen kommer inn. Grunnleggeren av IKEA, Ingvar Kamprad, har eid og ledet virksomheten gjennom alle år. Han har skapt en veldig sterk indre sammenheng mellom forretningsidé, vareutvalg, forretningsfilosofi, organisasjon, lederskap og bedriftskultur. Han leder gjennom eksempelets makt, gjennom sine holdninger og sin ekstreme interesse for alt som foregår i IKEA – fra de store ting til de minste detaljer. Han opptrer som en far for en stor familie. Ideene, verdiene og ideologien til IKEA er tydeliggjort og synlig overalt. Hvem tør å sløse med ressursene når sjefen og multimilliardæren selv lever et enkelt liv og ikke viser frem en luksuslivsstil?

Bilde av et par med handlevogn utenfor et IKEA-varehus.
IKEA er verdens største møbelkjede med 280 varehus i 26 land. Til tross for den enorme utbredelsen oppfattes organisasjonen som den samme overalt.
Bilde av en julegryte fra Frelsesarmeen
Frelsesarmeen har gjennom sin verdibaserte kultur bygd opp en sterk organisasjon med høy tillit. Julegryta er et fast innslag i julegatene i mange byer over hele verden og er en over 100 år gammel tradisjon!

Eksempel: Frelsesarmeen

Et annet eksempel på en verdensomspennende organisasjon med en sterk kultur er Frelsesarmeen. Organisasjonen ble stiftet i 1865 og har avdelinger i godt over hundre land. Frelsesarmeen styrer virksomheten sin gjennom verdier. De vil bekjempe fattigdom og sosiale problemer og har erklært «krig» mot all ondskap – med kjærlighet som eneste våpen. Frelsesarmeen ønsker å møte mennesker der de er, og tilbyr derfor «suppe, såpe og frelse». Den sterke kulturen og tydelige verdiforankringen har med årene bygd opp en sterk organisasjon som ikke bare har et godt indre samhold, men som også er verdsatt langt utover eget miljø.

Læringsressurser

Organisasjonskultur