Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. Leting og boringChevronRight
  4. Brønnbygging og sementeringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Brønnbygging og sementering

Alle brønner som bores på norsk sokkel, skal følge norsk lov om sikring av det ytre miljø. Dette gjør at brønnene stort sett bygges på samme måte, enten det er letebrønn, avgrensningsbrønn, produksjons- eller injeksjonsbrønn.

Boretårn. Foto.
Boretårn

Brønnbygging og sementering

Før brønnen kan påbegynnes, må det utarbeides et boreprogram med detaljer om geologiske forhold og trykk, brønnens planlagte retning, dyp og konstruksjon. Brønnene bores i seksjoner, det vil si trinnvis. Hver seksjon skal sikres med fôringsrør og sementeres. Før neste seksjon bores, må brønnen testes med trykk. Dette gjøres for å bekrefte at både fôringsrørene og sementen er i henhold til kravene om styrke og tetthet.

Brønnbyggingen starter med en stor dimensjon, vanligvis 36" hull for 30" rør. Deretter blir rørdimensjonene mindre i hver seksjon etter hvert som brønnen bores nedover mot reservoaret. Dimensjonen på hullet i reservoaret er vanligvis mellom 7" og 9", det vanligste er 7" eller 8½" hull. Slike store hulldimensjoner bidrar til høye produksjonsrater fra hver brønn.

Mellom fôringsrørene og hullet plasseres sementen som skal sikre brønnen. Kvaliteten på sementen og sementeringsjobben er viktig for å danne en sikker og holdbar barriere mot det ytre miljøet. Standarden NORSOK D-010 beskriver både kvalitetskravene, plasseringskravene og testekravene til sementen og sementeringen. Sementblandingen skal tilpasses temperaturen og trykket i formasjonen der den skal brukes. En prøve av sementblandingen lages i et laboratorium, der herdetiden og styrken testes før sementeringen starter offshore. Sementering av seksjonene kan utføres på flere måter. De vanligste metodene er stinger-sementering og to-plugg-sementering.

Når brønnen er boret og sikret med fôringsrør og sement, kan kompletteringen gjennomføres, slik at den blir klar for produksjon eller injeksjon.

Læringsressurser

Brønnbygging og sementering