Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. Leting og boringChevronRight
  4. Geologi for brønnteknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Geologi for brønnteknikk

Geologi er læren om alt som har med jordens dannelse, oppbygning og utvikling å gjøre. Et utvalg av geologiske emner er sentrale for å forstå dannelsen av olje og gass, hvordan oljefeller er bygd opp, og hva som kjennetegner feltene på norsk sokkel.


Geologiske emner

Utvalget av emner her omfatter platetektonikk, erosjon og forvitring, sedimentære bergarter, hvordan hydrokarboner og oljefeller dannes, og forholdene på norsk sokkel. De geologiske emnene må ses i sammenheng hvis man skal forstå hva de har med oljefeltene og oljeutvinningen vår å gjøre. Dette er kunnskap man trenger for å kunne gjøre gode utstyrsvalg og sikre brønnen for å hindre problemer i boreprosessen og under brønnservice.

Teorien om platetektonikk beskriver hvordan jordskorpen er delt opp i plater som hele tiden beveger seg i forhold til hverandre. I kollisjonssonene mellom platene har det oppstått strukturer som kan fungere som olje- og gassfeller.

Sedimentære bergarter

Fjellene som dannes i kollisjonssonene utsettes for erosjon og forvitring som bryter fjellene ned til sedimenter. Sedimentene fraktes med vind og vann og samler seg i groper og elveløp. Etter som tiden har gått og sedimenter blitt avsatt lag på lag, har trykk og varme gjort at de er blitt omdannet til sedimentære bergarter. Sedimentære bergarter fungerer som reservoar- og takbergart i en fellestruktur.

Organisk materiale i havet som faller til bunnen omdannes til kildebergart med olje og gass, det vil si hydrokarboner, hvis forholdene ligger til rette for det.

Disse langsomme, geologiske prosessene har dannet mange drivverdige reservoarer på norsk sokkel.

Læringsressurser

Geologi for brønnteknikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs