Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. HMS og kvalitetChevronRight
  4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
  5. Arbeidstillatelse offshoreChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidstillatelse offshore

Arbeidstillatelsene som brukes på norsk kontinentalsokkel følger en felles modell basert på anbefaling nr. 088 fra Norsk olje og gass.

Skjema for arbeidstillatelse offshore. Illustrasjon.
AT-skjema

NOROG 088 - Arbeidstillatelse

Hensikten med arbeidstillatelse er å sikre at alle forhold knyttet til risiko ved en arbeidsoperasjon er tatt hensyn til ved planlegging, forhåndsgodkjenning, forberedelse, gjennomføring og avslutning.

Det omfatter:

  • Kontrollere risiko og forebygge uønskede hendelser
  • Dokumentere sikkerhetstiltak og de rette godkjenningene
  • Koordinere samtidige aktiviteter og kontrollere grensesnitt
  • Kommunisere aktiviteter til alt berørt personell

Se også:

Arbeidstillatelse Talisman Energy Norway.

Læringsressurser

Dokumenter til planlegging og avviksmelding