1. Home
  2. BrønnteknikkChevronRight
  3. HMS og kvalitetChevronRight
  4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
  5. Uønsket hendelse: Gasslekkasje ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Simulering

Uønsket hendelse: Gasslekkasje

Kan man følge enhver plan uten å tenke? Boring, prosess og produksjon er ulike områder og har ulike risikomomenter, og da må jobben diskuteres i detalj før oppstart. Videoen viser hva som kan skje når dokumentasjonen ikke er riktig, og personen ikke ser konsekvensene av denne feilen.

SfS trykkavblødning. Klikk på bildet for å starte videoen.

Refleksjon:

  • Hvorfor er det vanskelig å planlegge en jobb med kolleger som jobber i en annen modul/seksjon?
  • Skal prosedyrer og planer følges uten å stille spørsmål?
  • Hva er en «verifisering»?

Læringsressurser

Dokumenter til planlegging og avviksmelding