Hopp til innhold

  1. Home
  2. BrønnteknikkChevronRight
  3. HMS og kvalitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

HMS og kvalitet

HMS og kvalitet dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver regelverk for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og relevante arbeidssituasjoner for offshorearbeid. Tiltak som iverksettes i arbeidslivet forbedrer kvaliteten på arbeidet, og sikkerheten på arbeidsplassen.

Offshorearbeider med HMS-utstyr ser på en oljeplattform. Foto.
HMS og kvalitet i arbeidssituasjonen offshore.

Regelverket som styrer arbeidet

Arbeidsplasser på norsk sokkel er godt regulert gjennom lover, forskrifter og felles standard. Det viktigste er likevel hvordan standard og lovverk blir fulgt opp og etterlevd på arbeidsplassen. I situasjoner offshore kan uoppmerksomhet og brudd på prosedyrer få katastrofale konsekvenser. Mange arbeidssituasjoner er kompliserte, og arbeidsulykker kan gjøre stor skade både på mennesker, miljø og utstyr. Alle som arbeider på en olje- eller gassinstallasjon, må derfor kjenne til ansvarsfordelingen og hva som er ens eget bidrag til en sikker arbeidsplass.

Ditt ansvar for sikkerheten

Kameratsjekk og riktig bruk av sikringsutstyr er viktig. Du skal vite hvordan du skal sikre deg selv og kolleger. Det er viktig å forstå hvilke konsekvenser som kommer av egne og andres handlinger og holdninger.

Planlegging og dokumentasjon brukes for å redusere risiko innen aktivitetene. Du må kjenne til reglene for arbeidstillatelse og kunne bruke analyseverktøy og dokumentasjonsverktøy riktig for arbeidsoppgavene dine. Bruk av arbeidstillatelse (AT) og sikker jobb-analyse (SJA) kan bidra til å hindre at en aktivitet kommer i veien for en annen, og at farlige situasjoner oppstår. Systemet legger på den måten inn barrierer som skal sikre at arbeidet er trygt for alle.

Rapportering for å oppnå kontinuerlig forbedring

Rapportering og analyse av hendelser som har inntruffet, brukes til å utarbeide bedre rutiner og regler for framtiden. Det brukes ofte animasjoner som gjenforteller hendelsene. Kontinuerlig forbedring innebærer at alt arbeid som utføres, skal vurderes i forkant og etterkant for å finne beste og sikreste løsning.

Analyser av arbeidsmiljø viser at de fleste uhell og ulykker oppstår når reglene IKKE følges. Nettopp derfor er det viktig at alle som skal jobbe offshore, har innsikt i viktigheten av regelverk, prosedyrer og gode holdninger i arbeidshverdagen.

Emner

HMS og kvalitet

Læringsressurser

HMS og kvalitet

SubjectEmne

Fagstoff