Hopp til innhold

  1. Home
  2. BrønnteknikkChevronRight
  3. Komplettering, produksjon og brønnvedlikeholdChevronRight
  4. ReservoartrykkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reservoartrykk

Felt som er store nok til utbygging må utnyttes mest mulig. Brønnene plasseres slik at oljen drives inn mot brønnen på grunn av trykkforskjell mellom reservoaret og brønnen.Permeabiliteten i reservoaret avgjør om oljen strømmer lett til brønnen.

Strukturmodell i reservoar. Illustrasjon.
Reservoar strukturmodell

Feltene som bygges ut må planlegges nøye for å oppnå maksimal utnyttelsesgrad, som betyr hvor mye av det totale volumet som kan hentes ut av reservoaret. Det er veldig dyrt å bore brønner og plasseres installasjoner på et felt, derfor er målet å få ut mest mulig olje og gass fra reservoaret.

Brønnene må plasseres utover i reservoaret slik at oljen og gassen får en enkel vei inn til brønnen og opp til prosessanlegget. For å få mest mulig av oljen ut av reservoaret må vi ta hensyn til trykket, kvaliteten og i reservoarbergarten.

Trykket som allerede finnes i reservoaret, gir et naturlig driv som får oljen og gassen til å strømme. Etter hvert som det naturlige trykket synker, må vi ta i bruk kunstige drivmekanismer slik at vi får mest mulig ut av feltet før det stenges ned. De vanligste metodene for kunstig driv i et reservoar er vann- og gassinjeksjon.

Det er også stort fokus på IOR ( Increased Oil Recovery), som betyr økt oljeutvinning, fordi det er stor gevinst i ekstra oljeutvinning på eksisterende felt.

Læringsressurser

Reservoartrykk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs