Hopp til innhold

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske begreper og modellerChevronRight
 5. Oppgaver om etikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver om etikk

Husker du de viktigste etikk-begrepene? Finnes det fasitsvar i etikken? Og hva kom først –religion eller etikk?

Oppgave 1

Oppgave 2: øvelse

Hvordan kan du vite om noe er rett eller galt? Velg de tre alternativene nedenfor som du er mest enig i. Diskuter deretter med sidemannen årsakene til at du valgte nettopp disse tre tingene.

 1. Jeg ser på konsekvensene.
 2. Jeg lytter til hjertet mitt.
 3. Jeg tenker meg fram til det.
 4. Alle vet det.
 5. Jeg spør foreldrene mine.
 6. Jeg spør ansvarlige personer.
 7. Jeg spør kunnskapsrike personer.
 8. Jeg leser religiøse tekster.
 9. Jeg leser Norges lover.
 10. Jeg diskuterer det med vennene mine.
 11. Jeg leser alle typer bøker eller artikler.
 12. Jeg bruker min egen erfaring.
 13. Det er avhengig av situasjonen.
 14. Det er umulig å virkelig vite.
 15. Jeg spør dem som er berørt i situasjonen.
 16. Det er ikke så veldig viktig.

Oppgave 3

Hva kom først – etikk eller religion?

 1. Hva tror du kom først – etikk eller religion? Begrunn svaret.
 2. Se videoen med Melsom og Moen nedenfor og sammenlign ditt svar med deres. Hva er likt og hva er forskjellig?
Etikk med Melsom & Moen: Hva kom først – religion eller etikk?

Kilder

Læringsressurser

Etiske begreper og modeller