Hopp til innhold

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. FilosofiChevronRight
 4. Filosofiske problemstillingerChevronRight
 5. Oppsummering: filosofi og kjønnChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppsummering: filosofi og kjønn

Diskusjon

Diskuter i grupper eller i plenum:

 • Hva er viktigst: Å hjelpe og vise omsorg for din nærmeste familie, venner og mennesker i ditt nærmiljø, eller å hjelpe og støtte mennesker som er ofre for fattigdom, krig og undertrykkelse?
 • Er det noen forskjell mellom hvordan gutter og jenter tenker om moralske spørsmål i dag? Hva kan eventuelt disse forskjellene eller likhetene skyldes? Begrunn svaret.
 • Hva er forskjellene og likhetene mellom på Carol Gilligan og Simone de Beauvoirs syn på kjønn?

Refleksjonsnotat

Skriv et refleksjonsnotat der du diskuterer de ulike filosofenes syn på kjønn. Hvilket perspektiv på kjønn er du mest enig og uenig i? Prøv å bruke minst tre fagbegreper og tre navn fra listen under.

 • kjønnsmarkerte ord
 • Platon
 • Aristoteles
 • Mary Wollstonecraft
 • Ekteparet Mill
 • like rettigheter
 • forskjellsfeminisme
 • likhetsfeminisme
 • Judith Butler
 • Simone de Beauvoir
 • det annet kjønn
 • eksistensiell frihet
 • inautensitet
 • Caroll Gilligan
 • omsorgsetikk

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter