Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Filosofiske problemstillinger

I dette emnet skal vi se nærmere på noen konkrete filosofiske problemstillinger. Hva kan vite sikkert? Hva er ondskap? Hvilken betydning har kjønn? Finnes det en annen virkelighet enn den vi ser rundt oss?

En robot formet som et sjellett av jern. Tanker flyr ut av hodet som gylne sommerfugler. Digitalt foto.

De filosofiske spørsmålene vil alltid være med på å forme våre liv. Vi har alle en idé om hva som er godt og ondt, sant og usant, riktig eller feil. Disse ideene er med på å bestemme hvordan vi velger å leve våre liv. Derfor er det viktig at vi av og til stopper opp og tenker kritisk gjennom ideene våre og stiller oss selv filosofiske spørsmål. Ofte er det ingen andre som kan svare på disse spørsmålene for deg. Du må svare på dem selv.

I religion og etikk skal du kunne gjøre rede for tanker om noen sentrale problemstillinger i europeisk filosofihistorie. Du skal fordype deg spesielt i en filosof fra antikken og en fra nyere tid. Dessuten skal du kunne gjøre rede for hovedtanker hos en indisk eller kinesisk filosof.

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter