Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Hva er filosofi?ChevronRight
  5. Introduksjon til filosofiChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som kjennetegner filosofi og kritisk tenkning
  • kunne skille filosofi fra religion og vitenskap
  • kunne utforske filosofiske spørsmål og paradokser
  • kunne reflektere over betydningen av sannhet, filosofi og kritisk tenkning