Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. BuddhismenChevronRight
  5. Utforsk et buddhisttempel 2ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Utforsk et buddhisttempel 2

Mange ulike sider ved buddhismen uttrykkes i et buddhisttempel. Her kan du øve deg på å finne slike uttrykk og koble det til det du allerede kan om buddhismen.

Fasadebilde av et Buddhisttempel. Foto.
Buddhisttempelet Karma Tashi Ling på Bjørndal i Oslo.

Velg ett av punktene som du vil utforske nærmere:

  1. gjenstander eller symboler som kan knyttes til buddhismens lære om karma og gjenfødelse
  2. gjenstander, symboler eller visuelle uttrykk som illustrerer hendelser i Buddhas liv
  3. elementer i tempelet som skal gi opplevelse gjennom ulike sanser (syn, hørsel, lukt, berøring)

Let rundt i 360-tempelet under og finn minst tre eksempler. Skriv 2–3 setninger på hvert eksempel der du forklarer hvorfor dette er et godt eksempel. Del gjerne det dere har funnet med klassen eller gruppa.

Læringsressurser

Buddhismen