Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. CellebiologiChevronRight
 4. Celler og organellerChevronRight
 5. Mikroskop – innstilling og brukChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Mikroskop – innstilling og bruk

Mange opplever mikroskopstudiene som svært inspirerende og får økt faglig forståelse. En viktig forutsetning for å få slike positive opplevelser er at man kan bruke mikroskopet riktig.

Mikroskop med fire objektiv.

Hensikt

Du skal gjøre deg kjent med hvordan mikroskopet virker og finne ut hvor stort areal du kan se ved ulike forstørrelser.

Utstyr

Mikroskop, objektglass, dekkglass, et preparat og millimeter-papir eller cirka 1 cm2 plast med mm-markering

Framgangsmåte

 1. Tenn lyset.
 2. Drei revolveren slik at du får innstilt med minste forstørrelse først (svakeste objektiv). Du skal høre et lite knepp når objektivet er på plass. Ikke skyv på selve objektivene.
 3. Legg objektglasset med preparatet på objektbordet og fest det med klipsene.
 4. Skarpstilling: Start med objektbordet i lavest stilling og løft det forsiktig med makroskruen til du får et tydelig bilde. Finjuster til slutt med mikroskruen.
  Celletyper i blad av torvmose. Foto.
  Mikroskopbilde av torvmoseblad.
 5. Det er ikke nødvendig å lukke det øyet du ikke bruker, selv om du bare har ett okular. De fleste synes det er mer behagelig å ha begge øynene åpne samtidig.
 6. Forskyv preparatet på objektbordet til du får den viktigste delen i sentrum. Når du skyver preparatet, forskyves alltid bildet i motsatt retning.
 7. Trening: Skriv bokstaven h på et stykke papir og legg det inn under objektivet. Skyv det fram og tilbake mens du ser ned i okularet. Ikke gi deg før du kan bevege det slik du vil.
 8. Hvis blenderåpningen er for liten, vil bildets ytterkant være mørk. Juster blenderåpningen slik at den akkurat er stor nok til å gi jevn belysning over hele bildeflaten ved laveste forstørrelse. Siden for stor blenderåpning gir dårlig kontrast, kan det bli aktuelt å blende ned ved sterkere forstørrelse.
 9. Bilde av millimeterpapir sett gjennom mikroskopet.
  Synsfelt i mikroskop. Bruk millimeterpapir til å måle diameteren på synsfeltet for de ulike linsene. Disse målene kan du bruke til å beregne størrelsen på objektet som du studerer.

  Lag et preparat med millimeterpapir slik at du kan finne diameteren til synsfeltet med de ulike linsene/forstørrelsene. Dette er nyttig informasjon når du skal beregne størrelsen på ulike preparat senere.

 10. Hvis mikroskopet har kondensor som kan forskyves, skal du sette den i lav stilling ved minste forstørrelse og heve den når du skifter til større forstørrelser. Hvis det oppstår en svart ring langs kanten av synsfeltet, har du imidlertid hevet kondensoren for mye. Prøv deg fram med justering av blender og kondensor til du får maksimal kontrast ved stor forstørrelse.
 11. Når du arbeider med de sterkeste objektivene, må du unngå å løfte objektivbordet så mye at dekkglasset presses mot objektivet! Både objektivlinsen og preparatet kan bli ødelagt. For å unngå dette skarpstiller du alltid med liten forstørrelse først. Bruk deretter bare mikroskruen til å justere skarphet når du skifter til sterkere objektiv.
 12. Objektiv 100 x krever bruk av immersjonsolje.
 13. Når du er ferdig med mikroskopet må du:
 • fjerne preparatet
 • tørke opp vannsøl med filtrerpapir
 • fjerne eventuell immersjonsolje med et spesielt rensemiddel
 • stille inn med svakeste objektiv
 • plassere objektbordet i laveste stilling
 • trekke på støvhetten

Læringsressurser

Celler og organeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter