Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. SystematikkChevronRight
  5. Systematikkens historieChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Systematikkens historie

Mennesket har alltid hatt et behov for å klassifisere verden rundt seg. Mennesket ønsker å putte ting i bokser for å holde styr på omgivelsene. De første biologiske klassifikasjonssystemene som oppstod var veldig enkle, men etter hvert ble stadig flere karakterer benyttet til klassifisering i systematikken.

Vitenskapsmann fra 1500-tallet jobber i sitt verksted. Illustrasjon
Conrad Gesner var en viktig bidragsyter i systematikken. Han var tidlig ute med å dele plantene inn i ulike slekter. Her er han i sitt verksted i Zurich i Sveits cirka 1560.

Enkle og kunstige klassifikasjonssystemer

Behovet for å forstå og systematisere livet rundt oss har alltid vært viktig. I tidligere tider ble det skilt mellom for eksempel snille dyr og farlige dyr, og giftige og ikke-giftige planter. Dette var kunstige klassifiseringer som ikke sa noe om slektskap, men som grupperte organismer som hadde en eller noen få karakterer felles.

I slike kunstige systemer får man ikke får man ikke noe mer kunnskap om en gruppe enn det som er lagt inn. Eksempelvis kunne man ikke vite noe mer om en plante i gruppen ”giftig” enn at den var giftig. Dette er likevel en form for klassifisering, selv om formålet var noe annet den gangen enn det er i dag.

Læringsressurser

Systematikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter