Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Biologisk mangfoldChevronRight
 4. Vern av biomangfoldChevronRight
 5. Hva gjør vi for å ta vare på biomangfold?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva gjør vi for å ta vare på biomangfold?

Miljøkonvensjoner er folkerettslig bindende avtaler mellom land eller internasjonale organisasjoner. Disse skal sikre miljøet og verdens felles naturarv. Hvert land har et ansvar, men samlet innsats på tvers av landegrenser gir ofte bedre mulighet for å nå en målsetting.

Nasjonal lovgivning – naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven er det viktigste virkemiddelet for å sikre naturen og biomangfoldet i Norge. Den gjelder også områder som ikke er vernet. Loven er omfattende og gir rom for skjønn. Skal den virke etter hensikten, må alle passe på at den brukes på en klok måte.

Kunnskapsbaserte beslutninger

Naturmangfoldloven legger opp til en kunnskapsbasert forvaltning. Det vil si at vi skal vite mest mulig om effektene hver gang det skal bygges vei eller hus, eller når en skog skal hogges. Stortinget har bestemt at alle kommunene skal ha oversikt over, og kartlegge, sitt biomangfold. Dette er en stor jobb, der statlige institusjoner og frivillige bidrar. Men det er fortsatt langt igjen til vi har god oversikt, blant annet over de viktigste leveområdene for sjeldne arter.

I kartet under kan du se hva som er kartlagt for eksempel der du bor:

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Deres viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. De vedlikeholder blant annet flere nettbaserte databaser, som for eksempel rødlista over truede arter.

Læringsressurser

Vern av biomangfold

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Bioprospektering: Naturen sett med nye øyne. Bioteknologiskolen 9.

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Spurveforskning – bevaringsbiologi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgave – biologisk mangfold og skogbruk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Bioprospektering – naturen sett med nye øyne

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff