Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lek og aktivitetChevronRight
  4. LekChevronRight
  5. Konflikter i lekenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Konflikter i leken

Når barn leker sammen, kan det forekomme konflikter. De som leker, kan bli uenige om noe. Det kan for eksempel være at et barn tar noe fra et annet, at noen ødelegger noe et annet barn bygger, eller at barna er uenige om reglene for leken.

Når det oppstår en konflikt, blir det et brudd i leken. Barna går ut av leken og inn i en konflikt. Vi ønsker da å løse konflikten så barna finner igjen flyten og gleden ved leken. En lek bør være gjensidig og mer preget av samarbeid enn av konflikt.

Barn som forsøker å bestemme mer enn andre i leken, som dytter andre eller tar ting fra andre, kan bli upopulære. De andre barna kan synes at de ødelegger leken. Dette kan vi voksne fange opp ved å observere barnas lek. Vi kan hjelpe barna med å finne løsninger i fellesskap, og også veilede de barna som kommer i konflikt med andre barn. Ved å delta aktivt i barnas lek kan vi hjelpe dem med å finne andre måter å gjøre ting på.

Hvis et barn ofte tar noe ut av hendene på andre barn og av den grunn blir oppfattet negativt, så kan vi snakke med barnet om det. Vi kan forklare hva det gjør med leken, og vise barnet hvordan det kan spørre om å få låne ting som andre har. Vi kan for eksempel lære barnet å vente på tur, finne andre ting å leke med når de ikke får det de vil, og også hjelpe dem til å akseptere at andre sier nei til å låne bort noe de er opptatt med. Dette kan ta noe tid, og det krever at de voksne må være tålmodige. Vi må også lytte til det barnet har å si, og til de tingene barnet opplever negativt. Når vi klarer å skape en god og tillitsfull relasjon til barnet, har vi mulighet til å hjelpe det.

Vi bør også være oppmerksomme på barn som er mer passive, eller som ikke klarer å komme inn i leken med andre barn. Disse barna bør vi også være oppmerksom på. Vi kan følge med på hva de liker, snakke med dem om dette, invitere dem med på ulike aktiviteter og hjelpe dem inn i leken med de andre barna.

At det oppstår konflikter, er vanlig når barn leker. Det viktigste er at vi voksne er til stede, ser og observerer hva som skjer, og hjelper barna slik at de får løst konflikten på best mulig måte. Da kan de også lære noe om å håndtere konflikter og uenigheter selv også.

Utfordringer til deg

  1. Gi eksempler på konflikter som kan oppstå når barn leker.
  2. Hvordan kan vi som voksne oppdage konfliktene?
  3. Hva kan vi gjøre når det oppstår en konflikt?
  4. Hvordan kan vi veilede barna til å løse konflikten selv?
  5. Lag et rollespill i klassen der det oppstår en konflikt mellom noen som leker. Bytt på å være voksen, og prøv å veilede barna som krangler. Hvordan opplever dere det? Hva lærer dere?

Læringsressurser

Lek

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff