Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Forebygging av mobbing og krenkelserChevronRight
 5. Betydningen av vennskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Betydningen av vennskap

Flere undersøkelser bekrefter at barn som har venner, er mindre utsatt for mobbing. Undersøkelsene viser at barn som har flere gjensidige vennskapsforhold, i mindre grad blir mobbet, til tross for at de har personlige egenskaper som kunne tilsi at de kunne bli det.

To venninner som ler. Foto.

Forebygging

Dette forteller oss at vi har en viktig rolle både i barnehagen, skolen og SFO i å støtte opp om og legge til rette for at barn skal bli venner med andre, og vi må forsøke å fange opp de barna som faller utenfor fellesskapet.

Det er viktig at vi snakker med barna om å hjelpe og å inkludere hverandre, og om det å være en god venn. Vi har et ansvar for at alle skal ha det godt, og for at alle skal føle tilhørighet i gruppa. Dette må være tema for samtaler, både i store og i små grupper, og vi voksne må være tydelige på at vi ikke aksepterer at noen blir stengt ute.

Det å få delta i lek og samspill har mye å si for et individs sosiale utvikling og selvoppfatning. For å kunne utvikle deg sosialt må du få delta og være akseptert for den du er.

Sosialt fellesskap

Vi som jobber med barn og unge, har en viktig jobb i å støtte og veilede barna i lek og samspill slik at alle får gode muligheter til å delta på lik linje. Barn som faller utenfor det sosiale fellesskapet, eller som ikke får delta i lek eller samspill, mister muligheten dette gir for å utvikle seg sosialt, språklig og sansemotorisk. Ikke minst mister disse barna de gode mulighetene til å utvikle en god selvoppfatning ved å få positiv respons på seg selv i lek og vennskap.

Barn og unge treffer vennene sine daglig og er i kontakt med hverandre ansikt til ansikt. De har innsikt i hverandres følelser, de kan være åpne mot hverandre med betroelser og hemmeligheter. Skal vennskapet vare, må de kunne stole på hverandre og tillit til hverandre. Gode vennskap gir også rom for å utvikle felles interesser.

( Norsk eLæring)

Du kan lære mer om vennskap ved å lese:

 • fordypningsteksten om vennskap
 • søke på vennskap på forskning.no
 • søke på vennskap på ung.no – der finner du også quiz
 1. Hvorfor er det så viktig at alle barn har venner?
 2. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider hjelpe barn slik at de får venner?
 3. Diskuter følgende utsagn fra en voksen i barnehagen: «Jeg forstår godt at de andre ikke vil leke med henne, hun ødelegger jo hele tiden.»
  Hva forteller dette utsagnet deg? Hvordan bør man takle barn som har en atferd som gjør at de lett blir utestengt fra leken?

Læringsressurser

Forebygging av mobbing og krenkelser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale