Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Kommunikasjon for fagarbeiderenChevronRight
 4. Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevneChevronRight
 5. Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørselChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjon med mennesker som har nedsatt hørsel

Den som er hørselshemmet, kan lett misforstå eller mistolke dersom han eller hun hører bare deler av det du sier. Brukerens ansiktsuttrykk kan gi deg signaler om han eller hun oppfatter det du sier.

Kvinne me dnedsatt hørsel. Foto.

For å unngå misforståelser bør du forsikre deg om at brukeren har oppfattet det du sa. Det kan du gjøre ved å stille kontrollspørsmål eller be brukeren om å gjenta informasjonen. Dersom han eller hun ikke hørte det du sa, kan du forsøke å si setningen på en litt annen måte.

Bakgrunnsstøy kan hemme kommunikasjon

Vær oppmerksom på at bakgrunnsstøy kan hemme kommunikasjon ytterligere. Før du skal innlede en samtale, bør du derfor sørge for mest mulig ro. Skru ned radio og tv, og unngå å sitte i rom der flere snakker samtidig. For å få oppmerksomhet kan du legge hånden din på brukerens arm og opprette øyekontakt, slik at brukeren forstår at du vil si noe.

Snakk tydelig og i rolig tempo

Det er viktig å snakke tydelig og i rolig tempo til den som har nedsatt hørsel. Du skal ikke rope. Dersom du har lys stemme, er det enklere å høre hva du sier, om du gjør stemmen din litt dypere. Bruk korte, konkrete setninger uten for mange ord. For å understreke det du snakker om, kan du bruke kroppsspråk. Du kan også kaste et blikk på eller peke på det du snakker om. Noen ganger kan blokk og blyant være gode hjelpemiddel.

Den hørselshemmede er avhengig av å lese leppene dine og observere ansiktsuttrykkene dine når du snakker. Derfor må ansiktet ditt være godt synlig. Sørg for øyekontakt, og hold hendene borte fra ansikt og munn. Unngå å tygge tyggegummi. Slike munnbevegelser kan distrahere og forvirre brukeren.

Tegnspråk og aktuelle hjelpemidler

En del hørselshemmede bruker tegnspråk som kommunikasjonsform. Selv om det ikke er påkrevet, er det en fordel om du kan tegnspråk.

For brukere med nedsatt hørsel finnes aktuelle hjelpemidler, for eksempel høreapparat og teleslynge. Noen kan glemme eller har problemer med å bruke høreapparatet sitt. Det kan være din oppgave å hjelpe brukeren med å sette inn og stille inn høreapparat.

Utfordringer til deg

 1. Når er det lett for at en som er hørselshemmet, kan misforstå eller mistolke det som blir sagt?
 2. Hvordan kan du se på et menneske om han eller hun har oppfatta det du har sagt?
 3. På hvilken måte kan du sikre deg at brukeren eller pasienten har oppfatta det som er sagt?
 4. Hvorfor er det viktig å sikre mest mulig ro når du skal kommunisere med en hørselshemmet?
 5. Hvordan bør du snakke med en som er hørselshemmet?
 6. Hvorfor må ansiktet ditt være godt synlig når du snakker med en som har en hørselshemming?
 7. Hvilken spesiell kommunikasjonsform benyttes av enkelte som har en hørselshemming?
 8. Kan du gi eksempel på hjelpemidler som kan være nyttige for mennesker med nedsatt hørsel? Hørselshjelpemidler (NAV)
 9. Mange med hørselshemming benytter høreapparat. Gå inn på lenken Gode råd om bruk av høreapparater og se om det er noe der som kan komme til nytte for deg som helsefagarbeider. Gode råd ved bruk av høreapparater
 10. Les artikkelen fra Forskning.no om at hørselstap kan gå ut over psyken. Hva er forklaringa på dette? Hørselstap går ut over psyken (Forskning.no)
 11. I artikkelen fra Dagsavisen kan du lese om demente som ikke får hørselshjelp. Hvorfor er det slik, og hvorfor er det viktig at du som helsefagarbeider kjenner til dette? Får ikke hørselshjelp (Dagsavisen)
 12. Det finnes to organisasjoner i Norge for mennesker med hørselsproblemer. Undersøk om det finnes lokallag for disse i nærheten av der du bor. Hvilken nytte kan man ha som medlem i en av disse? Norges døveforbund og Hørselshemmedes landsforbund
 13. Finn ut hva en hørselshjelper er, og om det finnes der du bor. Hva kan en hørselshjelper hjelpe til med?
 14. Sett deg sammen med en medelev og gå inn på lenken Nedsatt hørsel (Nordlandssykehuset). Hva finner dere på dette nettstedet som kan være nyttig i jobben som helsefagarbeider?

Læringsressurser

Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevne

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Saras Nøkkel

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.