Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide i bofellesskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å arbeide i bofellesskap

Betegnelsen bofellesskap benyttes om boliger der beboerne har sine egne leiligheter og et fellesareal der de kan spise sammen eller være sosiale.

Rekkehus. Foto.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne (fysisk eller psykisk) som til en viss grad kan ta ansvar for seg selv og bo i egen leilighet – men under tilsyn – kan ha bolig i bofellesskap.

Helsefagarbeidere som jobber i bofellesskap, har omsorgsoppgaver ut fra beboernes ressurser og behov. Enkelte beboere kan trenge hjelp til å ta hånd om personlig hygiene og personlige behov, mens andre beboere bare trenger noen å rådføre seg med.

I mange bofellesskap er det vanlig at personalet lager mat til alle beboerne og utfører huslige gjøremål sammen med beboerne. Habilitering kan også være en viktig arbeidsoppgave i bofellesskap.

Noen spørsmål til deg:

  1. Forklar hva et bofellesskap er.
  2. Hvem kan ha bolig i et bofellesskap?
  3. Hvilke arbeidsoppgaver kan en helsefagarbeider ha i et bofellesskap?
  4. Kjenner du til et bofellesskap i din kommune? Hvilken brukergruppe bor der?

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer