Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide på sykehotellChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å arbeide på sykehotell

Enkelte sykehus har opprettet såkalte «sykehotell». Disse sykehotellene ligger ved sykehuset – enten som en del av sykehusets bygningsmasse, eller i nær tilknytning til sykehuset.

Pleier rer opp seng. Foto.

Sykehotellet er beregnet på pasienter med en helsetilstand som tilsier at de er selvhjulpne og kan bo på et hotell uten døgnkontinuerlig tilsyn. Det kan for eksempel være pasienter som har lang reiseavstand til sykehuset, og som skal ha behandling eller undersøkelser som går over flere dager. En del foreldre velger også sykehotell for en natt eller to etter fødselen framfor å ligge på en barselavdeling.

På sykehotellet kan også pårørende leie rom slik at de kan være i nærheten av en syk slektning. Pårørende må betale for oppholdet på sykehotellet, mens det er gratis for pasientene.

Helsefagarbeidere på sykehotell bistår når pasientene eller de pårørende ber om det. Arbeidsoppgavene kan være alt fra å skifte bandasje til å takle akutte situasjoner. Ved akutte situasjoner kan helsefagarbeideren rådføre seg med sykehusets øvrige personell.

Noen spørsmål til deg:

  1. Hva er et sykehotell?
  2. Kjenner du til et annet navn på sykehotell?
  3. Hva kjennetegner pasientene du møter på et sykehotell?
  4. Hvilke oppgaver har en helsefagarbeider som arbeider på et sykehotell?

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer