Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. HMS og internkontrollChevronRight
  5. Seksuell trakassering i arbeidslivetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Kvinner og menn utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering på jobb. Dette er et arbeidsmiljøproblem som er alvorlig.

Kvinne som går alene. Foto.

Hvem har ansvaret?

Som helsefagarbeider skal du føle deg trygg på kolleger for å gjøre en god jobb og samarbeide på en profesjonell måte.

Å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra brukere og pasienter er også uakseptabelt. Dette må man løse ved å samarbeide med kolleger og ledelse på arbeidsplassen i hvert enkelt tilfelle.

Du har ansvar for å si fra om uønskede hendelser, og ledelsen har ansvaret for å ta deg på alvor. De skal også gi deg veiledning når pasienter er for pågående. Et tiltak kan være å sette inn ekstra ressurser. Andre tiltak kan være at dere snakker om det på avdelingen og gir hverandre råd. Gode forebyggende tiltak og et verneombud som er oppmerksom på problematikken er viktig.

Uønskede hendelser fra kolleger kan bli et stort arbeidsmiljøproblem, og det er viktig at du sier fra til ledelsen, andre kollegaer eller verneombudet. Det kan også meldes til arbeidstilsynet. Du skal føle deg trygg på jobb og på arrangementer i regi av jobb.

Oppgave 1

Hva menes med seksuell trakassering mellom kolleger?

Oppgave 2

Hva skal du gjøre hvis du opplever seksuell trakassering fra kolleger?

Oppgave 3

Hvordan tror du man kan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Oppgave 4

Hans er 45 år, og er bruker av hjemmebaserte tjenester. Han sitter i rullestol. En dag du kommer for å hjelpe til med morgenstellet, vil han at du skal vaske ham nedentil. Hans klarer egentlig å vaske seg selv, men i dag nekter han. Du merker at Hans tester grensene dine, og du blir usikker på hva du skal gjøre. Han flørter med deg, og vil gjerne at du skal utføre vask nedentil. Forklar med egne ord hvordan du tror du ville reagert i dette tilfellet.

Oppgave 5

Tenk igjen over begrepet seksuell trakassering og beskriv forskjellen på når det skjer mellom kolleger og fra en bruker av helsetjenester.

Oppgave 6

Når flere er mer bevisste på hva som er akseptabel oppførsel, vil flere også bli bevisste på hva som er uakseptabel oppførsel. Hva menes med det?

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?