Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. HMS og internkontrollChevronRight
  5. Klassifisering og merking av kjemikalier – CLPChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Klassifisering og merking av kjemikalier – CLP

Alle kjemikalier som brukes eller lagres, skal merkes forsvarlig. Det vil si at ulik emballasje med kjemikalier og stoff skal merkes med et faresymbol. Mer informasjon om produktet skal ligge i et stoffkartotek som er lett tilgjengelig. Bygninger og rom skal også merkes med varselmerker.

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.

Hva er CLP?

CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) er et system for klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandinger. Systemet baserer seg på FNs globale klassifisering og merking av kjemikalier. Målet er at klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandinger skal følge de samme prinsippene og reglene over hele verden. Dette vil gi bedre sikkerhet ved bruk og transport av kjemikalier, i tillegg til at handel over landegrensene med stoff og stoffblandinger vil bli enklere.

Hva er et faresymbol?

Et faresymbol er et piktogram (bilde) som skal varsle om farer. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske og kjemiske farer og effekter på helse og miljø. De skal også gi deg nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter. Vil du vite mer: Faresymboler

Hva er et stoffkartotek?

Et stoffkartotek er en samling av informasjon om produkter som brukes eller lagres i bedriften hvor du jobber. Ulike produkter er alt fra såpe til gass eller kjemiske løsninger. Med disse produktene skal det følge et sikkerhetsdatablad.

Kjemikalieforskriften

Ulike yrkesgrupper som er eksponert for kjemikalier enten ved produksjon, bearbeiding eller håndtering av produkter, er regulert av kjemikalieforskriften. Det gjelder også for forurensing fra maskiner og prosesser.

Læringsressurser

HMS og internkontroll