1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. HMS og internkontrollChevronRight
  5. Risikovurdering og risikoanalyseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Risikovurdering og risikoanalyse

Risikovurdering handler om hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr osv.

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Kartlegging

Systematisk HMS-arbeid forutsetter kartlegging av arbeidsmiljøet og plan for oppfølging av eventuelle problemer.

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

Trinn 1: Finn farekildene

Trinn 2: Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det?

Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?

Trinn 4: Tiltak og videre arbeid

Lenke til Arbeidstilsynets faktaside om risikovurdering

Sikker jobbanalyse på byggeplass

Reflekter over hvordan en ulykke kan forebygges

Læringsressurser

HMS og internkontroll