Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Arbeidsglede og samarbeidChevronRight
  5. Arbeidsglede som stressmestringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Arbeidsglede som stressmestring

Mange som arbeider i omsorgsyrker opplever stress på jobben. Hvis vi ikke takler presset, kan det føre til dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær.

På Sagenehjemmet i Oslo tok leder Inger-Marie Kullerud tak i denne problemstillingen og satte seg som mål å få ned sykefraværet. Resultatet er oppsiktsvekkende. Siden 2006 er fraværet nesten halvert.

I denne filmen forteller Kullerud om hva som skal til for å skape et berikende arbeidsmiljø, med trygge ansatte som hjelper hverandre i utfordrende situasjoner og gleder seg til å gå på jobben. Kunsten er å forstå at alt henger sammen. Hvordan du takler stresset avhenger av hvordan du har det på jobben generelt. Hvis du føler deg verdsatt, kompetent og verdifull, så står du i stormen!

Læringsressurser

Arbeidsglede og samarbeid

SubjectEmne

Fagstoff