Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rapport

Rapport er en handling. Å rapportere vil her si å formidle nødvendig informasjon om en bruker til kolleger for å sikre at brukeren får best mulig omsorg og pleie.

Sykepleiere. Foto.

Ulike typer rapporter benyttes i helse- og omsorgssektoren. Vi kan skille mellom:

 • muntlig rapport
 • skriftlig rapport
 • stille rapport
Muntlig rapport


Muntlig rapport kan være et supplement til skriftlig rapport. Den som kommer på vakt, får en rask oversikt over hvordan brukerne har det, og kan bruke disse oppplysningene i sitt videre arbeid.

Muntlig rapport blir brukt

 • ved vaktskifte
 • i gruppe- og rapportmøter for pleie- og behandlingspersonalet
 • ved spesielle observasjoner som du umiddelbart vil rapportere om

Husk at alle opplysninger i en muntlig rapport skal dokumenteres skriftlig! Noen eksempler på hva som kan rapporteres er:

 • hvordan brukeren har sovet i natt
 • om brukeren har vært oppe i dag uten å få smerter
 • om brukeren har hatt besøk i dag
 • om spesielle ønsker i forhold til kosthold
 • om brukeren for eksempel har smerter i brystet

Eksempel på muntlig rapport

Eldre kvinne som ligger i en seng. Foto.
Ved Eplehagen sykehjem, der du arbeider, er det muntlig rapport på morgenen før dere begynner morgenstellet. I dag rapporterer nattevakten at Sigrid, som du har ansvaret for i dag, har kastet opp og har 39 °C i feber. Hun skal holde sengen til legen har undersøkt henne.
Skriftlig rapport


Helsepersonell har en lovfestet plikt til å dokumentere det tilbudet de gir hver enkelt bruker.

Det betyr at du som helsefagarbeider alltid må skrive ned viktige opplysninger som har betydning for den videre pleie og omsorg brukeren skal ha.

Eksempel:

Til frokost spiste Anna en brødskive. Hun sier hun er kvalm.

Når du rapporterer skriftlig, tar du vare på observasjoner og opplysninger som angår brukeren. Denne dokumentasjonen gir oss grunnlag for å vurdere om de tiltak som settes i verk, fungerer eller ikke.

Rapport skal utføres skriftlig

 • før vakten er slutt
 • ved inn- og utskriving av bruker
 • ved dødsfall
 • ved overflytting mellom avdelinger og institusjoner hvis brukeren benytter seg av flere tilbud
 • umiddelbart etter spesielle observasjoner, som for eksempel feber, smerter og unormalt blodtrykk
Notater på blokk med blyant. Foto.
Tips! Det kan være lurt å ha en notisblokk i lommen slik at du kan notere underveis og ikke risikerer å glemme viktige opplysninger.

En rapport skal være

 • kortfattet
 • objektiv
 • respektfull

Det finnes mange systemer for å ivareta den skriftlige dokumentasjonen, og det er viktig at du setter deg inn i hva som praktiseres på din arbeidsplass.

Det mest vanlige er å bruke spesielle dataprogrammer der du må logge deg på med egen brukeridentitet. Underskrift, dato og klokkeslett vil da komme automatisk.

Stille rapport


Ung kvinne med laptop. Foto.

Stille rapport er en skriftlig rapport som blir lest av hver enkelt for å skaffe seg informasjon om brukeren.

En forutsetning for at stille rapport skal fungere, er at det som er skrevet, må ivareta behovet for informasjon.

En stille rapport er en skriftlig rapport om pasientene, lest uforstyrret i vaktskiftet av de som kommer på neste vakt. Muntlig rapport i tradisjonell forstand blir da overflødig, og kun praktiske opplysninger, arrangementer og lignende blir nødvendig muntlig supplement.

Utfordringer til deg

Muntlig rapport

Som helsefagarbeider må du ofte være den som rapporterer til andre i teamet om hvordan brukeren har det. Tenk deg at du var på kveldsvakt i går og skal gi rapport videre til dagvaktene.

 1. Diskuter hva hensikten med rapporten er. Det er viktig at personalet ikke bruker for lang tid på rapportmøtet. Derfor må du være bevisst på hva rapporten bør inneholde, og hvordan du formidler den.
 2. Diskuter hva som kjennetegner en god, muntlig rapport.
 3. Arbeid sammen tre eller fire elever. En elev har rollen som observatør. Lag et rollespill. Tema kan være personlig hygiene eller måltid. Ut fra rollespillet skal du gi en muntlig rapport.Skriftlig rapport

 1. Hva er en skriftlig rapport?
 2. Hva er hensikten med skriftlig rapport?
 3. Hva skal en skriftlig rapport gi opplysninger om?
 4. Når skal man skrive skriftlig rapport?
 5. Hva menes med at rapporten skal være objektiv?Stille rapport

 1. Diskuter fordeler og ulemper med stille rapport.
 2. Oppsøk en sykeheim som bruker stille rapport som en del av sitt rapportsystem. Hvilke erfaringer har de ved bruken av dette?

Læringsressurser

Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker