Hopp til innhold

 1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
 4. Vurdering av et produktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurdering av et produkt

Å vurdere eget produkt er viktig i arbeidet med å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser.

To keramikere ser på keramikk. Foto.

Oppgave

I denne oppgaven skal du reflektere over og gjøre rede for de valgene du har gjort opp mot et produkt som du har laget.

Arbeidsform: Individuell

Tid: Ca. 3 skoletimer

Teori: Designprosessen

Prosess

Når man vurderer produkter, er det viktig å trekke fram fagord knyttet til produktet. Dette kan være ord knyttet til

 • Form
 • Farge
 • Funksjon
 • Komposisjon
 • Balanse
 • Helhet
 1. Finn fram et produkt du har laget i produksjon. Har du en større designprosess til produktet, bør du ta med denne i vurderingsarbeidet.
 2. Vurder noen av fasene i designprosessen:
  • Idéutvikling
   • Hva har du gjort i denne fasen som var avgjørende for det ferdige produktet?
   • Er det noe du kunne ha gjort annerledes i denne fasen?
  • Planlegging
   • Hvilken avgjørelse tok du i planleggingsfasen som var avgjørende for det ferdige produktet?
   • Kunne du ha valgt andre alternativer i denne fasen?
  • Gjennomføring
   • Hva gjorde du i gjennomføringsfasen som du er veldig fornøyd med?
   • Hva ved produktet ditt kunne vært gjort annerledes?
   • Hvordan fulgte du planen du hadde før gjennomføringsfasen?
   • Gjorde du endringer underveis?
  • Dokumentasjon
   • Hvordan har du dokumentert prosessen fra start til slutt?
   • Hvilken nytte vil du si at dokumentasjonen har?
 3. Kvalitetssikring:
  • Hva kan du si om kvaliteten til produktet ditt?
  • Er det noe du kunne ha endret i designprosessen som kunne ha vært med på å gjøre produktet bedre?
  • Hva er de sterke sidene til produktet?

Innlevering og vurdering av:

 • En tekst der punktene over er gjort rede for

Læringsressurser

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter