Hopp til innhold

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. DesignChevronRight
  4. Beskyttelse av designChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beskyttelse av design

Å utvikle ny design er en krevende prosess. Vi har en egen lov som beskytter design. Designloven hindrer at andre kan kopiere utseendet til et produkt du har laget. Men da må du først registrere rettighetene til designet ditt.

Person med mobiltelefon.Foto.

Designloven

Norge har en egen lov av 14. mars 2003 nr 15 om beskyttelse av design. Der er design definert i § 2 nr 1 som «utseendet til produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.»

Enerett og rettsvern for design kan oppnås for en tidsperiode ved registrering hos patentstyret. Registrering kan nektes blant annet av design som inneholder offentlig våpen eller tegn, statsflagg og liknende.

Hvorfor registrere din design?

En designregistrering dokumenterer din rett til en bestemt design i et begrenset tidsrom, og du kan lettere hindre andre i å utnytte samme design. Den kan gi deg et viktig konkurransefortrinn fordi du får eneretten til å utnytte designen kommersielt ved blant annet produksjon, annonsering, salg, bruk og import. En enerett er et av de sterkeste fortrinn du kan ha i et konkurranseutsatt marked.

En ny design er ofte basert på nye idéer og betydelig innsats av tid og ressurser fra deg og dine samarbeidspartnere. Disse investeringene bør beskyttes!

Ved å kunne dokumentere retten til en design, har du et godt utgangspunkt for å forhandle om finansiering av utviklingskostnader og for å inngå salgs- og lisensavtaler med andre.

Hva kan designbeskyttes?

Du kan beskytte:

  • Form og utseende på et produkt, for eksempel utformingen av en tannbørste, bil, telefon eller et møbel.
  • Deler av produktet, for eksempel et tannbørstehode, et stolbein, tastatur til en telefon.
  • Utseende på ikke-fysiske gjenstander slik som skjermbilder for web, typografiske skrifttyper og grafiske symboler. (Du kan ikke registrere dataprogrammer.)
  • Et ornament, for eksempel dekoren på et servise eller figureringen på tekstiler og tapet.
  • Et interiørmessig arrangement, som for eksempel et kaféinteriør.


Tekniske løsninger kan ikke beskyttes ved en designregistrering. Hvis du ønsker beskyttelse for den tekniske løsningen, må du også søke om patentbeskyttelse.

Hva kreves for å få designbeskyttelse?

Designen må være ny og skille seg tydelig fra tidligere kjente design. Det betyr at en design som ønskes registrert, ikke tidligere kan være offentliggjort innenfor EØS-området. Utenfor EØS-området må den heller ikke være offentliggjort overfor fagkretsene i den relevante bransjen. Du har likevel en anledning til å prøve ut designen på markedet i inntil tolv måneder før søknad leveres inn.

I Norge leverer du inn en søknad om registrering av design til Patentstyret. En norsk designregistrering gjelder bare for Norge.

Læringsressurser

Design