Hopp til innhold

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Fagarbeider i sjømatindustrienChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fagarbeider i sjømatindustrien

Fisk har dannet grunnlaget for liv og bosetning i Norge i historisk tid. Marin matvareproduksjon var tidligere et utpreget sesongarbeid, men den senere tids moderniseringer og planmessige beskatninger har ført til at man nå kan jobbe i stabile, helårige jobber som fagarbeider i sjømatindustrien.

En kvinnelig arbeider i fiskeindustrien. Foto.

Fakta

Yrkesbetegnelse: Fagarbeider i sjømat

Utdanning:
Vg1 Restaurant- og matfag
Vg2 Kjøttfag og næringsmiddelindustri
Vg3 Fiskeindustrifaget (Opplæring i bedrift – 2 år)

Eventuell videreutdanning: Fagskole, generell studiekompetanse, høyskole, universiteter

Næringen opplever dessuten stor vekst i eksporten av norsk sjømat.

 Ansatte ved et samlebånd på Melbu fiskeindustri. Foto.
I fiskeindustribedriften blir råstoffet filetert gjennom flere prosesser. Samlebåndet er et viktig redskap i mange produksjoner.

Hva gjør en fagarbeider i sjømatindustrien?

Som ferdigutdannet vil du ha kjennskap til industriell og effektiv framstilling av tradisjonelle fiskeprodukter som klippfisk, pillede reker, sild og makrell, men du vil også få innblikk i stadig vekslende internasjonale mattrender og teknologiske og bioteknologiske nyvinninger.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • mottak og kontroll av fisk og annen sjømat
 • delta i produksjonsprosessen fra råvare til ferdig produkt
 • emballering, pakking og merking
 • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr
 En fagarbeider pakker fisk i kasser. Foto.
Den ferdige fiskefileten blir pakket i kasser. Kassene blir merket før de forlater bedriften.

Hvor kan jeg jobbe?

Sjømatbedrifter finnes over hele kysten, landet rundt. Det er også store muligheter for å jobbe i utlandet. Bedriftene i en av Norges største eksportnæringer har behov for personer med kunnskaper innen kultur, språk, salg og eksport. Den nasjonale sjømatnæringen har behov for personer med spesialkompetanse innenfor alt fra teknologi, automasjon, IKT, næringsmiddelhygiene, produktutvikling og kvalitetssikring.

En dyktig fagarbeider i sjømatindustrien:

 • arbeider effektivt, rasjonelt og hygenisk
 • har god fagkunnskap
 • har interesse for teknologi og evne til å håndtere maskiner
 • er god på samarbeid

Mer informasjon om yrket finner du på:

Les mer om fagarbeiderutdanningen i sjømatindustrien på utdanning.no.