Hopp til innhold

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. EtikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk

Tegnefigurer med tekstbobler om etikk. Foto

Etikk er læren om hva som er rett og galt. Det kan reises mange etiske spørsmål i det daglige arbeidet, og kunnskap er en viktig forutsetning for å gjøre riktige etiske vurderinger.

Når man blir trukket i ulike retninger, kan man si at man er i et etisk dilemma. I matbransjen vil du nok komme opp i ulike situasjoner, hvor du må foreta etiske valg. Ved å ha gjennomgått dette emnet, stiller du sterkere når du er oppe i en situasjon som krever at du må bestemme deg for hva som er rett og galt.

Læringsressurser

Etikk